Julie M. Brodtkorb.
Julie M. Brodtkorb.

Statsbudsjett under forventningene

Adm. direktør Julie M. Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF): - Hadde forventet mer av regjeringen.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen øker bevilgningene til vei, men Statsbudsjett for 2018 gir likevel, ifølge MEF, en underdekning sett opp mot Nasjonal transportplan.

I statsbudsjett for 2018 foreslår regjeringen å øke bevilgningene til veiformål med 1,8 mrd. kroner. Dette er imidlertid 2,6 mrd. kroner lavere enn nivået på årlige bevilgninger det legges opp til i første seks årsperiode av Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029:

- Anleggsentreprenører over hele landet har rustet seg for aktivitetsvekst. Da er det uheldig at vi kommer skjevt ut allerede i første år av ny NTP, sier Brodtkorb.

- Her står regjeringen i fare for å skape problemer for seg selv. For å kunne hente inn denne underdekningen må regjeringen årlig øke bevilgningene til veiformål med en halv milliard kroner over årsgjennomsnittet som er skissert i transportplanen. Anleggsbransjen er klar for å ta fatt på satsingen.