Interessen var stor for leverandørseminaret som ble holdt onsdag 27. september. Her orienterer divisjonsdirektør Siv Rønneberg i Bymiljøetaten i Oslo kommune for kravene som stilles til entreprenørbransjen.
Interessen var stor for leverandørseminaret som ble holdt onsdag 27. september. Her orienterer divisjonsdirektør Siv Rønneberg i Bymiljøetaten i Oslo kommune for kravene som stilles til entreprenørbransjen.

Oslo lyser ut store prosjekter

I kontrakter krever Oslo kommune blant annet faste ansatte, de ansatte skal ha tariff-lønn mellom oppdrag. Kun ett ledd med underentreprenører er tillatt. Les mer om kravene.

Publisert Sist oppdatert

Rundt 60 entreprenører og andre interesserte møtte opp, 27. september på Håndverkeren kurs og konferansesenter (Oslo), for å høre om de store infrastrukturprosjektene som planlegges i Oslo de nærmeste årene. Bymiljøetaten lyser den nærmeste tiden ut flere store anbud i størrelsesorden 200 millioner kroner og oppover.

Oslo kommune skal ruste opp flere gater og byrom. Ett av tiltakene er å fornye trikkeinfrastrukturen. I tillegg skal det bygges nye holdeplasser og fortau skal oppgraderes.

Divisjonsdirektør Siv Rønneberg i Bymiljøetaten presenterte fem store prosjekter som skal gjennomføres de neste årene. Prosjektene er en del av Trikkeprogrammet.

Krav til entreprenører

Rønneberg redegjorde også for Oslo kommunes krav i kontrakter for å sikre et seriøst arbeidsliv, nemlig Oslomodellen.

Standardkravene innebærer blant annet at entreprenøren skal bruke fast ansatte medarbeidere (minst 80 prosent stilling) og de ansatte skal ha tarifflønn mellom oppdragene.

Det skal brukes faglærte håndverkere og gis plass til minst ti prosent lærlinger. Kun et ledd med underentreprenører er tillatt og det stilles språkkrav til nøkkelpersonell hos entreprenørene. Videre skal arbeiderne være registrerte og oppdragsgiver skal ha fullt innsyn hos entreprenøren for å sikre seg at kravene oppfylles.

Reduserte utslipp

Divisjonsdirektøren opplyste også de fremmøtte om den ambisiøse klimastrategien til Oslo kommune som sier at Oslo innen 2020 skal ha redusert klimagassutslippene med 50 prosent. Innen 2030 skal reduksjonen være 95 prosent, sammenlignet med 1990-nivå.

- En vesentlig del av denne reduksjonen må tas innen bygg og anlegg, sa Siv Rønneberg og viste til at 61 prosent av klimagassutslippene i Oslo er fra transport, 15 prosent fra lastebiler og 30 prosent fra anleggsmaskiner.

 

Bildetekst 1:

Bildetekst 2: Storgata står overfor vesentlige endringer, med ny kulvert for vann og ledninger under bakken, oppgraderte holdeplasser og en generell oppgradering av gata der fotgjengere og trikk skal ha prioritet. Her forklarer prosjektleder Jan-Vidar Husby (stående) og prosjekteringsleder Erik Bjørhovde innholdet i prosjektet for interesserte tilhørere.

Bildetekst 3: Torunn Carlsson (t.h.) leder avdelingen i Bymiljøetaten som har ansvaret for de store prosjektene i Trikkeprogrammet. Alison Lem er prosjektkoordinator for trikk hos Sporveien.