Prosjektet med ny vei på Gimle og bedre tilgang til havneområdet i Breivika starter like nord for rundkjøringen nedenfor Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.
Prosjektet med ny vei på Gimle og bedre tilgang til havneområdet i Breivika starter like nord for rundkjøringen nedenfor Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Har valgt entreprenør for arbeidet i Breivika

Statens vegvesen offentliggjorde mandag 2. oktober entreprenøren som skal bygge ny firefelts vei, sykkelvei og fortau nord for sykehuset i Breivika, Tromsø.

Publisert Sist oppdatert

Det var til sammen seks entreprenører som leverte inn tilbud på arbeidet med å bygge en ny vei med bedre tilgang fra E8 til Tromsø havn i Breivika. Consto Anlegg Nord leverte det laveste tilbudet og er tildelt jobben, en kontrakt på 75,76 millioner kroner. 

Statens vegvesen regner med at arbeidet i Breivika starter i oktober 2017, og vil være ferdig to år senere. Arbeidet består i å bygge en ny firefelts vei på ca. 500 meter. Denne skal starte etter rundkjøringen nedenfor Universitetssykehuset og ende i en ny rundkjøring ved Gimlevegen. Det er fra denne rundkjøringen det blir en ny vei ned til havne- og industriområdet i Breivika.

I tillegg blir det egen sykkelvei og fortau for fotgjengere langs den nye veien. Disse legges i en undergang under den nye rundkjøringen på Gimle. Også busspassasjerer vil komme seg raskere frem på den nye veien, fordi den får egne kollektivfelt som får bussen ut av bilkøen, opplyser Statens vegvesen.

STILLING LEDIG: