Optimaliser brannsikkerheten med riktig isolering

Ved å velge ikke-brennbare isoleringsmaterialer fra starten skal det bli enklere å oppnå brannsikre bygninger og samtidig innfri kravene i byggteknisk forskrift (TEK17).

Publisert Sist oppdatert

Ifølge Direktoratet for byggkvalitet er det nettopp en grunnleggende forutsetning for brannsikring at materialer og konstruksjonsdeler utvelges etter deres evne til å hindre spredning av brann.

I TEK17 stilles det krav til at byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet for personer ved brann, i tillegg til materielle verdier og for miljø- og samfunnsmessige forhold.

Det skal tas hensyn til den nødvendige tiden for rømning og redning, og byggverket skal utføres slik at det er liten sannsynlighet for at brann kan oppstå, utvikle og spre seg.

Stiller krav til valg av materialer

Dette stiller også krav til valget at isoleringsmaterialer, og Direktoratet for byggkvalitet påpeker at det er viktig at isoleringsmaterialene som brukes ikke medfører økt brannrisiko.

Ifølge TEK17 vil derfor bruk av ubrennbar eller begrenset brennbar isolasjon gi den brannteknisk sikreste og mest robuste utførelsen. Det er derfor god grunn til å tenke brannsikkerhet i bygningen allerede fra starten av prosjekteringen.

- De branntekniske egenskapene til innvendige overflater (himlinger, vegger og gulv) har betydning for brannforløpet inntil det blir full overtenning. Valget av produkter vil derfor ha betydning for hvor raskt det antennes, og for varmeavgivelsen og røykutviklingen under brann, forklarer Direktoratet for byggkvalitet i byggteknisk forskrift.

Isolering i høyeste klasse

For å velge de riktige materialer kan man få hjelp fra det europeiske klassifikasjonssystem og bygningsdelenes branntekniske egenskaper. Produkter i øverste klasse A1 vil ikke bidra i noe stadium av brannen, mens produkter i den nest øverste klassen A2 kun i ytterst begrenset omfang vil medvirke til brann.

I TEK17 står det at kun isolering i klasse A1 eller A2 gir gode nok branntekniske egenskaper.

Ifølge daglig leder Thom-Erik Pape i Ytong, som blant annet står bak «de 100 prosent uorganiske og diffusjonsåpne» Ytong Multipor isoleringsplatene, er det derfor viktig å velge isoleringsmaterialer fra A1- eller A2-klassen fra starten:

- Noen typer isolering har klare begrensninger for hvordan de lovlig kan brukes i en bygning på grunn av dårlig branntekniske egenskaper. Alle isoleringsmaterialer i klasse A1 eller A2 kan derimot benyttes overalt i bygningen – uansett bygningstype. Ved å velge isoleringsmaterialer fra øverste klasse, optimaliserer man ikke bare brannsikkerheten, det blir også lettere å prosjektere og innfri kravene i alle bygningsprosjekter. Vi anbefaler derfor at man alltid sjekker isoleringens brannklasse og velger ikke-brennbare materialer, så man optimaliserer brannsikkerheten og ikke bryter TEK17-kravene, sier Pape i en pressemelding fra Ytong.