Kartet viser den største kontrakten; bygging av Slørdalstunnelen (ca. 2650 meter), Åstfjordbrua (ca. 735 meter) og Mjønestunnelen (ca. 770 meter), samt veger i dagsoner på ca. 1500 meter.
Kartet viser den største kontrakten; bygging av Slørdalstunnelen (ca. 2650 meter), Åstfjordbrua (ca. 735 meter) og Mjønestunnelen (ca. 770 meter), samt veger i dagsoner på ca. 1500 meter.

Bertelsen & Garpestad lavest på to kontrakter

Seks entreprenører leverte tilbud på å bygge ny veiforbindelse over Åstfjorden. Tre leverte på ny vei forbi Krolstadøra. Kontraktene er til sammen på flere hundre millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Før sommeren lyste Statens vegvesen ut to nye prosjekter på fylkesvei 714 i Sør-Trøndelag:

Mandag 4. september gikk fristen ut for entreprenører til å levere tilbud på jobbene.

Kryssingen av Åstfjorden er det største delprosjektet i utbedringen av fylkesvei 714. Seks entreprenører leverte tilbud, deriblant fire utenlandske. Prisene varierte fra 812,9 til 876,5 millioner kroner.

På ny vei forbi Krokstadøra leverte tre entreprenører tilbud, alle norske. Her varierte prisene fra 214,6 til 249,6 millioner kroner.

- Seks tilbud på Åstfjordkryssinga er bra. Her er det veldig tett mellom billigst og dyrest, noe som tyder på god konkurranse i markedet. Tre tilbud på ny vei fordi Krokstadøra er også grei konkurranse, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen.

Åstfjordkryssingen

Kontrakten omfatter bygging av Slørdalstunnelen (ca. 2650 meter), Åstfjordbrua (ca. 735 meter) og Mjønestunnelen (ca. 770 meter), samt veier i dagsoner på ca. 1500 meter. Totalt skal det bygges ca. 5,6 kilometer ny vei, noe som gir en innsparing på ca. 6 km sammenlignet med eksisterende vei.

Disse entreprenørene leverte tilbud:

  • PNC Norge AS - 834.651.736 kroner
  • Toto S.p.A Costruzioni Generali - 817.037.438 kroner
  • Condotte d’Acqua S.p.A - 834.563.942 kroner
  • Skanska Norge AS - 855.149.151 kroner
  • Implenia Norge AS - 876.527.318 kroner
  • Metrostav NUF / Bertelsen & Garpestad AS - 812.908.939 kroner

Ny vei forbi Krokstadøra

Kontrakten omfatter bygging av 3,7 kilometer ny fylkesvei og tilhørende lokalveier mellom Snilldalsli og Berg. På strekningen skal det bygges en tunnel, Ålitunnelen (ca. 120 meter), og bru over Bergselva (ca. 148 meter).

Disse entreprenørene leverte tilbud:

  • Bertelsen & Garpestad AS - 214.645.831 kroner
  • K. A. Aurstad AS - 249.608.617 kroner
  • Johs. J. Syltern - 225.702.484 kroner

Startet i høst

- Nå skal vi først kontrollregne prisene og gjennomføre firmaevaluering. På den bakgrunnen skal vi innstille entreprenør. Denne prosessen håper vi å bli ferdig med i løpet av oktober, slik at entreprenøren som får oppdraget kan starte opp arbeidet i månedsskiftet oktober/november, sier Moe.

Ny vei forbi Krokstadøra skal stå ferdig i 2019, mens Åstfjordkryssingen skal stå ferdig i 2020.