Anlegg Nord AS har eiere som hver for seg eier entreprenørselskap, og som samarbeider i Anlegg Nord. En av dem er Arvid Thomassen som har navnet sitt på den største Cat-graveren på bildet.
Anlegg Nord AS har eiere som hver for seg eier entreprenørselskap, og som samarbeider i Anlegg Nord. En av dem er Arvid Thomassen som har navnet sitt på den største Cat-graveren på bildet.

Anlegg Nord med ny kontrakt

Kontrakt inngått for veiutbygging mellom Salkobekken og Øvre Alta.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen har undertegnet kontrakt med Anlegg Nord AS om bygging av gang- og sykkelvei og omlegging og utbedring av riksvei 93 mellom Salkobekken og Øvre Alta i Finnmark.

Kontraktsbeløpet er 67 millioner kroner. I oppdraget inngår også etablering av vann- og avløpsanlegg for Alta kommune. Det var totalt seks tilbydere til oppdraget, og Anlegg Nord AS fra Alta leverte det laveste tilbudet.

Anleggsarbeidet starter i begynnelsen av september, og målet er at den nye veien skal være ferdig til skolestart i 2018.

Prosjektet omfatter en veistrekning på 1300 meter, samt flere tiltak som skal gi tryggere skolevei og triveligere nærmiljø. I tillegg til gang- og sykkelveien, skal det etableres en undergang for gående og syklende samt to nye bussholdeplasser.

I tillegg skal det tilrettelegges for turistnæringa og besøkende ved Altaelva, og det skal etableres et utkikkspunkt med utsikt over en av de beste fiskeplassene i Altaelva.

De statlige kostnadene til hele prosjektet er beregnet til 76 millioner kroner.