Kollektivfelt og sykkelvei gjennom Gløshaugen.
Kollektivfelt og sykkelvei gjennom Gløshaugen.

Bygger veier i Trondheim

Peab Anlegg og Solberg Maskin bygger sykkelvei og kollektivfelt i Trondheim.

Publisert Sist oppdatert

For 66,9 millioner kroner bygger Peab Anlegg og Solberg Maskin kollektivfelt og sykkelvei gjennom universitetsområdet Gløshaugen. Byggherre er Trondheim kommune.

Prosjektet skal gi bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for kollektivtrafikk og syklister. I tillegg skal den offentlige og private infrastrukturen i bakken få en betydelig oppgradering. Prosjektet er en del av Miljøpakken i Trondheim kommune.

Sykkelvei og kollektivfelt

Planområdet ligger like øst for universitetsområdet NTNU Gløshaugen og omfatter i hovedsak de kommunale veiene Høgskoleringen, Richard Birkelands vei og deler av Strindveien.

- Langs hele strekningen på 900 m skal det etableres sammenhengende sykkelvei med fortau. Deler av strekningen skal også få et eget kollektivfelt, sier daglig leder Jan Erik Holten i Solberg Maskin, som er et datterselskap av Peab Anlegg.

I Høgskoleringen bygges en ny, stor stasjon for «superbuss». Plattformene på hver side av veien får en lengde på 40 meter, og det blir varme i bakken.

Krevende prosjekt

Prosjektet omfatter blant annet også nytt kommunalt vann- og avløpssystem, ny fellesledning for avløp som etableres med styrt boring, ny OPI-kanal og omlegging av private og offentlige kabler.

Eksisterende kulvert for gang- og sykkeltrafikk under Strindveien skal forlenges. Det skal også bygges flere støttemurer, der flere av støttemurene vil kreve spunting.

- Prosjektet er krevende både når det gjelder trafikk- og adkomstomlegginger, kompleksitet og fremdrift. Det stilles høye krav til samhandling både mellom private og offentlige etater, fastslår Holten.

Det er utarbeidet detaljerte faseplaner for prosjektet, som hadde oppstart i mai 2017. I sommermånedene 2017 og 2018 kreves høy kapasitet og fremdrift i anleggsarbeidet. Veianlegg med tilhørende infrastruktur og utomhusanlegg skal være ferdigstilt i løpet av november 2018.