Fra venstre: Egil Rolstad (Erling Rolstad AS), Erik Wollebæk (Stange Pukk AS), Erik Munkelien (AS Maskinservice) og Trygve Ollendorff (Feiring Bruk) etablerer joint venture i Mjøsregionen.
Fra venstre: Egil Rolstad (Erling Rolstad AS), Erik Wollebæk (Stange Pukk AS), Erik Munkelien (AS Maskinservice) og Trygve Ollendorff (Feiring Bruk) etablerer joint venture i Mjøsregionen.

Fire selskap danner «joint venture-pukkverk»

Går fra å være lokale leverandører av pukk og grus til å bli regionale.

Publisert Sist oppdatert

Området rundt Mjøsa står foran store utbygginger innen samferdsel de neste årene. For å møte etterspørselen går familiebedriften Feiring Bruk AS nå sammen med Stange Pukk AS, AS Maskinservice og Erling Rolstad AS om å etablere Mjøspukk AS, et joint venture som vil kunne forsyne hele Mjøsregionen med pukk og grus.

Konsernleder i Feiring Bruk, Trygve Ollendorff, er svært fornøyd over å kunne innlede partnerskap med tre selskaper med sterk lokal forankring.

- I stedet for at vi er fire frittstående aktører som dekker hvert vårt lokale marked, kan vi nå samlet sett betjene et mye større område. Vi går fra å være lokale leverandører, til å bli en regionalleverandør som er svært konkurransedyktige i et område hvor konkurransen allerede er konsentrert, sier Ollendorff.

Lange pukkverkstradisjoner

Feiring Bruk drifter ti stasjonære anlegg på Østlandet, fra Eidsvoll i nord til Hobøl i sør. I tillegg satser selskapet stort med nye anlegg i Tønsberg, Tromsø og i Ringsaker.

- Vi er veldig glade for at vi her kan spille på lag med bedrifter som allerede er etablert i markedet. I tillegg tror vi dette kan bli et ordentlig morsomt samarbeid, ikke minst fordi de alle er ordentlige gründere med stor entusiasme og stå-på-vilje, presiserer Ollendorff.

AS Maskinservice har drevet pukkverk siden 1980 og er en godt etablert leverandør i markedet. Erling Rolstad AS feiret nylig 70-års jubileum og har lange tradisjoner innen pukkverksdrift. Stange Pukk AS er pukkverksavdelingen til en av de ledende asfaltsentreprenørene i innlandet, Stange Asfalt AS.

- Første gang i Norge

I den nye konstellasjonen får ISO-sertifiserte Feiring Bruk ansvaret for salgskoordinering, distribusjon og HMS. Erik Wollebæk i Stange Pukk AS har også stor tro på den nye grupperingen:

- Dette betyr at vi står mye sterkere når det kommer til de store prosjektene innenfor vei, vann, avløp og jernbane som kommer i området fremover. Feiring Bruk er en solid og viktig aktør med lange tradisjoner i markedet og høy kompetanse på å drive med fjell. Så vidt meg bekjent er det første gang i Norge at flere pukkverk samarbeider på denne måten, og vi har stor tro på at dette vil være positivt både for kunden og for markedet generelt.

Ved oppstart består Mjøspukk av sju uttak, der to er under regulering og fem i drift. De deltagende anleggene ligger fra Tangen og Sørli i sør til Brumunddal, Rudshøgda og Biri i nord. Konstellasjonen har flere anlegg som kan delta i samarbeidet, dersom etterspørselen øker.