Toplanskryss med avkjøring til Soknedal sentrum skal bygges. I prosjektet er også: Soknedalstunnelen (3,6 km), ca. 2,9 km ny E6 i dagen, to E6-bruer, ca. 1,7 km lokalveisystem med to bruer, kollektivterminal med parkeringsplasser og «øvrig tilhørende infrastruktur og sideanlegg».
Toplanskryss med avkjøring til Soknedal sentrum skal bygges. I prosjektet er også: Soknedalstunnelen (3,6 km), ca. 2,9 km ny E6 i dagen, to E6-bruer, ca. 1,7 km lokalveisystem med to bruer, kollektivterminal med parkeringsplasser og «øvrig tilhørende infrastruktur og sideanlegg».

Lukket tilbudsåpning på E6-jobb

Ny E6 i Soknedal sør for Trondheim har en antatt totalkostnad på over 1,5 milliarder kroner. Tilbudsåpningen var lukket for tilbydere og andre interessenter.

Publisert Sist oppdatert

Entreprenører som ønsker å bygge ny E6 i Soknedal hadde frist til tirsdag 27. juni med å levere tilbud på jobben. Det kom inn flere tilbud.

- Tilbudsåpningen var lukket både for tilbydere og andre interessenter, fordi anbudsprosessen innebærer forhandlinger. Vi vil avholde forhandlinger hvis gjennomgangen av tilbudene avdekker forhold som må avklares ytterligere, sier ass. prosjektleder Idar Lillebo i Statens vegvesen.

Entreprenørene leverte tilbudet i to adskilte konvolutter. I konvolutt 1 ligger entreprenørenes framdriftsplaner, CV-er og organisasjonsplaner. Konvolutt 2 inneholder tilbudsprisen.

- Først evaluerer vi innholdet i konvolutt 1. Det arbeidet er vi allerede i gang med. Entreprenører som svarer godt her, vil få en redusert vektet tilbudspris, sier Lillebo.

Den nye veilinjen, samt hva som skal bygges av lokalveier i Soknedal.
Den nye veilinjen, samt hva som skal bygges av lokalveier i Soknedal.

- Når vi er ferdig med evaluering av konvolutt 1, vil vi åpne konvolutt 2, prisen. Summen av konvolutt 1 og 2 gir det beste forholdet mellom pris og kvalitet, som vi legger til grunn for valg av tilbyder, sier Lillebo.

Når avklaring foreligger er usikkert, men det skal ikke bli senere enn august ifølge Statens vegvesen.

- Hvor langt tid vi behøver, avhenger av innholdet i konvoluttene og behovet for forhandlinger. Vi vil meddele resultatet så snart det foreligger, sier Lillebo.