I 2013 var også høstmøtet lagt til Trondheim: Generalsekretær Elisabeth Gammelsæter (t.v.) og Hanne Markussen Eek, Franzefoss Minerals, daværende leder i Bergindustrien.
I 2013 var også høstmøtet lagt til Trondheim: Generalsekretær Elisabeth Gammelsæter (t.v.) og Hanne Markussen Eek, Franzefoss Minerals, daværende leder i Bergindustrien.

Høstmøtet i Norsk Bergindustri

Høstmøtet 11.-13. oktober i Trondheim er årets store nettverksarena i Norsk Bergindustri - bransjeforening for den norske mineralnæringen. Programmet for 2017 er klart og påmeldingen er startet.

Publisert Sist oppdatert

Årets tema for høstmøtet vil være «samfunnsaksept og kommunikasjon».

- Den vanlige nordmann tenker lite på bransjens produkter i hverdagen, men sannheten er at vi leverer råstoffer til de fleste verdikjeder. Det er stein i veier, kjøkkenbenker, sminke, stålkonstruksjoner, pc-er, softis og tannkrem. De nye grønne industriene er helt avhengig av mineraler for at vi skal lykkes med et grønt skifte. Norge har et betydelig potensiale for økt utvinning av ressurser i berggrunnen, sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri i en pressemelding.

- Det er så lett å si nei til en bransje som kan ha krevende lokale effekter. Likevel ser vi at det strenge regelverket i Norge og høy bevissthet rundt blant annet miljøpåvirkning er med på å styrke bærekraftsarbeidet og at vi stadig blir dyktigere til å redusere vårt miljøfotavtrykk.

Årets foredragsholdere har hver på sin måte fått i oppdrag i å belyse hva som skal til for å øke samfunnets aksept for det bergindustrien driver med. I tillegg blir det tekniske innlegg, ekskursjoner og delsesjoner.

Onsdag arrangeres utflukt til skiferbygda Oppdal, og det er byvandring i Trondheim sentrum sammen med Tom Heldal fra NGU. Det legges opp til UKA-revy onsdags kveld for de som liker det, delsesjoner for naturstein, malm og mineraler og pukk og grus, samt festmiddag torsdag.

På høstmøtet er det også leverandørutstillinger og -presentasjoner innvevd blant alt det andre.

I Trondheim treffes mennesker med engasjement for uttak og foredling av mineralske råstoffer fra ulike delbransjer, bedrifter, forvaltningen. Fra hele landet kommer det folk fra «de minste grustak og de største gruver».

Felles for dem alle er at de produserer og leverer produkt som fyller samfunnsbehovet for varer basert på geologiske ressurser i Norge.

Powered by Labrador CMS