NCC har mottatt 25 prosent flere søknader om læreplass i vår, og stadig flere jenter søker seg til bygg- og anleggsfagene.
NCC har mottatt 25 prosent flere søknader om læreplass i vår, og stadig flere jenter søker seg til bygg- og anleggsfagene.

Økt pågang for læreplass i anleggsfag

Pågangen fra søkere til læreplass innen bygg- og anlegg øker formidabelt, og i NCC var det våren 2017 flere søkere enn noensinne. Samtidig «støvsuges» markedet for lærlinger i enkelte fag.

Publisert Sist oppdatert

Mens det ifølge vårens tall fra Utdanningsdirektoratet er en god økning av antall læreplass-søkere til bygg- og anleggsfagene på landsbasis, har NCC mottatt over 250 nye kandidater i vår som ønsker læreplass i selskapet.

Det er en økning på hele 25 prosent sammenlignet med fjoråret.

- Det er svært gledelig, og spesielt flott at flere jenter har søkt i år enn tidligere år, sier lærlingansvarlig Even Hedland i NCC Norge.

Pågangen av søkere er størst innen fjell- og bergverk og anleggsmaskinfører, men også asfaltfaget ser ut til å ha blitt mer populært.

- Tidligere hadde vi nesten ikke søkere til dette faget. Nå er det mange elever som ønsker å bli fagutøver i asfaltfaget. Vi har markedsført faget svært godt og nyter godt av det. I tillegg har vi mange dyktige lærlinger som er de beste ambassadørene i markedsføringen, sier Hedland.

Betonglærlinger er ettertraktet

Samtidig øker entreprenørenes etterspørsel etter lærlinger, forteller kompetansedirektør Jørgen Leegaard i Byggenæringens Landsforening (BNL).

- Etter våre meldinger er det mye større trykk etter lærlinger, ikke minst for betongfag. Det sies at markedet for øyeblikket er «støvsuget» for lærlinger i enkelte fag. Opplæringskontorene opplever at de nye kravene i offentlige kontrakter, som har vært ønsket, har ført til økt etterspørsel både etter lærlinger og læreplasser, sier Leegaard.

Også NCC har registrert utfordringer med å få tak i nok betonglærlinger i år.

- Vi skulle gjerne ha sett at søknadene til betongfaget var mye større. Det har vært vanskelig å få rekruttert nok lærlinger inn i det faget, sier Hedland, som også merker stor rift om de beste kandidatene innen yrkesfagene.

Flere søkere

- NCC er opptatt av en god gjennomgang av søknadene og vil gjerne ha lærlingene på utplassering først, sier Hedland, som hvert år rekrutterer opp mot 60 nye lærlinger i en rekke fag til selskapet.

Etter en fallende kurve på ti år har også søketallene til videregående utdanning for bygg- og anleggsteknikk økt med ti prosent de to siste årene, og i Oslo er økningen på hele 26,7 prosent.