Tunnelen skal etter planene påbegynnes i perioden 2018-2023.
Tunnelen skal etter planene påbegynnes i perioden 2018-2023.

Selje kommune har godkjent Stad skipstunnel

Nå er tunnelen i Sogn og Fjordane forprosjektert og har godkjent reguleringsplan og konsekvensutredning.

Publisert Sist oppdatert

Samferdselsdepartementet fikk 16. mai 2017 overlevert resultatet av det omfattende arbeidet som Kystverket har gjort på bestillingen fra 2015. Leveransen omfatter teknisk forprosjekt, godkjent reguleringsplan med konsekvensutredning, samt sentralt styringsdokument. Dermed er prosjektet klart for kvalitetssikring fase 2 (KS 2) 

Reguleringsplan med konsekvensutredning er nå godkjent av Selje kommune. Det tekniske forprosjektet gir et helhetlig bilde av forhold som planlegging, bygging, anleggsvirksomhet, drift, estetikk og med kostnadsoverslag – forutsetninger som må på plass for å bygge og drifte en sikker, effektiv og bærekraftig skipstunnel.

Kvalitetssikring del en og to

Stad skipstunnel

  • Lengde: 1700 meter
  • Høyde mellom bunn og tak: 49 meter
  • Bredde mellom veggene i tunnelen: 36 meter
  • Areal på tverrsnitt: 1625 m2
  • Volum uttak fast fjell: Ca. 3 millioner m3. Tilsvarer cirka 8 millioner tonn med sprengt fjell
  • Estimerte byggekostnader: Ca. 2,7 milliard kroner
  • Estimert byggetid: Ca. 3-4 år

Leveransen består også av det sentrale styringsdokumentet. Det er et overordnet dokument som gir en totaloversikt over prosjektet; hva prosjektet Stad skipstunnel omfatter, hvordan styringsstrukturen er bygget opp, hvilke aktører som inngår i prosjektet, hvilke retningslinjer som er lagt til grunn for samarbeidet, samt hvilket ansvar som er tillag de ulike aktørene. Videre redegjøres det for prosjektets mål, strategier og sentrale styringsverktøyer.

- Det sentrale styringsdokumentet er altså et samledokument som oppsummerer alt arbeidet Kystverket har gjort, samtidig som det svarer ut det som kom frem i den første kvalitetssikringen (KS1). Dette dokumentet skal følge prosjektet fra A til Å, og kan justeres underveis, forklarer sjefingeniør Jarle Strand i Kystverket.

- Hele grunnlaget er nå sendt over til Samferdselsdepartementet. For Kystverkets del vil vi nå stille oss til disposisjon for Samferdselsdepartementet og den kommende prosessen med kvalitetssikring fase 2 (KS 2). Vårt videre arbeid er avhengig av de beslutninger og vedtak som vil komme gjennom KS 2 og behandling i Stortinget, sier han videre.

Et grønt lys

- Stad skipstunnel er et viktig prosjekt. Når det nå ligger i vårt forslag til Nasjonal transportplan, så er det et grønt lys for prosjektet. Det er derfor gledelig at Kystverket har overlevert et omfattende grunnlagsarbeid, som er sentralt for den videre prosessen i prosjektet. Vi tar dermed enda ett steg i retning å realisere en sikrere og mer forutsigbar passering av en av Norges mest utfordrende og værutsatte havstykker, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Prosjektet Stad skipstunnel er av en størrelse som innebærer at det må gjennom en ekstern evaluering før prosjektet kan forelegges Stortinget. Departementet vil nå ta stilling til om forelagt styringsdokument og teknisk forprosjekt gir grunnlag for å kunne igangsette prosessen med ekstern kvalitetssikring fase 2 (KS2). Med oversendelsen fra Kystverket ligger man i rute forhold til Nasjonal transportplan, der det legges opp til oppstart i første halvdel av planperioden, det vil si 2018-2023.