Brunnholen bru skal bygges over godsterminalen på Ganddal.
Brunnholen bru skal bygges over godsterminalen på Ganddal.

Tildeling på veiprosjekt til ca. 342 mill. kroner

Bjelland AS og SV Betong har lavest pris på fylkesveijobb og er innstilt til å bygge blant annet bru over godsterminalen på Ganddal.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen regner med byggestart på fylkesvei 505 Skjæveland-Foss Eikeland i juni 2017.

Når klagefristen er ute etter ti dager, kan kontrakten med arbeidsfellesskapet signeres. Tilbudet fra Bjelland og SV Betong er på 342,6 millioner kroner. Åtte entreprenører leverte tilbud. OHL Obrascons Huarte Lain S.A var høyest på pris med 565,241 millioner kroner.

Se alle tilbudene her

Fylkesvei 505 Skjæveland-Foss Eikeland er første etappe av tverrforbindelsen mellom riksvei 44 Skjæveland og E39 Bråstein. Målet er å få til en bedre tilknytning mellom bolig- og næringsområder, og veien blir en del av den fremtidige ringveien rundt Sandnes.

Har erfaring

Ny fylkesvei 505 må bygges før det er aktuelt med ny næringsvirksomhet i Kvål-området. Veien blir viktig for næringstrafikken og kommer til å avlaste veinettet gjennom Ganddal og Hove.

Brua over godsterminalen på Ganddal, Brunnholen bru, er et hovedelement i prosjektet. Den blir 25,2 meter bred og 248 meter lang. Det mest spesielle, er byggemetoden. Brua blir støpt i seksjoner inne på det ene landkaret og skjøvet over godsterminalen «med millimeterpresisjon». Dette blir fjerde gang metoden er brukt i Norge, ifølge Statens vegvesen.

- Bjelland og SV Betong er lokale bedrifter. De knytter til seg ekspertise til å stå for skyvingen av brua. Doka Norge har tidligere vært underentreprenør for brubygging etter skyvemetode. Den store gevinsten med denne metoden er å spare byggetid ved å bygge begge hovedkonstruksjonane samtidig, sier prosjektleder Bjarne Våge i Statens vegvesen.

Sandnes kommune og naboer ønsker sterkt at veien fra rundkjøringen på fylkesvei 44 og frem til første rundkjøring, inkludert Brunnholen bru, blir ferdig så fort som mulig.

Ferdig i 2019

Det er i dette området Posten og Rema 1000 er i gang med å bygge store lagerbygg. Fristen på denne delen er 1. desember 2018, slik at veien kan stå ferdig så fort som mulig for å avhjelpe trafikkken i området.

I tillegg til brua, blir det bygget nærmere 2,4 km med veier, gang- og sykkelveier og en rekke adgangsveier. Blant annet til Sandnes garn, boliger og parkering til Vagleskogen.

Alt skal være ferdig senest 1. juni 2019.