Sjåfør fikk mild dom fordi han var full

En sjåfør som forårsaket en bilulykke fikk en formildende dom fordi han hadde drukket brennvin og derfor hadde problemer med å styre.

Publisert Sist oppdatert

Dommen er heldigvis ikke av ny dato. Det hele skal ha skjedd i Sverige i 1928, da kjøring i beruset tilstand ikke hadde noen lang rettspraksis hos svenskene.

Teknikens Värld er det hele forklart:

1928 inträffade en materiellt svår bilolycka på riksvägen mellan Örkelljunga och Åsljunga.
Det var en Örkelljungabo som körde på en köpman från Skånes Fagerhult.
Vid den efterföljande rättegången i Klippan sades det att Örkelljungabon som var orsak till olyckan fick en förmildrande dom därför han hade druckit brännvin och därför hade svårt med att styra.

«Nervösa fruntimmer»

På 20-tallet var man mer engstelig for lekende barn og hysteriske fruer enn «rattfyllerister» i Sverige. Dette skal etter sigende være ett sitat fra en førerkortbok i 1920:
«De som vållar bilisten de största bekymren, äro dock lekande barn och nervösa fruntimmer. De förra äro under lek både blinda och döva. Att signalera åt dem hjälper i regel ej, och ofta komma de framrusande så nära vagnen att signalen icke blir av betydelse. Där man väntar sig lekande barn såsom vid skolor, lekplaner etc, bör man endast köra fram med yttersta varsamhet, ty man kan sällan hjälpa sig med annan manöver än att stoppa vagnen. Damer är ofta lika svåra som barnen, ty vid en hornsignal tappar de ej helt sällan koncepterna. Att de efter att ha passerat trefjärdedelar av gatan utan vidare vända för att nå den gångbana de nyss lämnat är intet sällsynt. Ja två, tre gånger kunna de springa fram och tillbaka framför bilen. Stanna och låt dem komma upp på gångbanan! Handla i övrigt som vid möte med spårvagnar.»

Alt var ikke bedre før.