Ifølge Vegdirektoratet er det nå 225 bomstasjoner i Norge, i tillegg til bompengeinnkreving på ni fergestrekninger.

Bom-regningen er 280 milliarder

Bilistenes må betale over 280 milliarder kroner for veiprosjektene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Det er noe helt annet enn beløpet i regjeringens Nasjonal transportplan 2018-2029, og hvor en uendret bompengebelastning var et av statsrådens viktigste budskap. 131 av de 1064 milliardene i NTP skal dekkes inn via bompenger i denne 12-årsperioden.

Det er Motor som har beregnet den samlede bompengeregningen for bilistene for prosjektene som er under bygging, vedtatt på Stortinget eller som er planlagt av regjeringen eller lokale myndigheter.

Utelatt

Ifølge Motor har ikke statsråden tatt med regningen for fylkesveiene i sin melding, og heller ikke totalprisen for de mange, store bypakkene er inne i NTP. Disse prosjektene er ikke omfattet av NTP, som handler om riks- og europaveier.

En gjennomgang Motor har gjort av et 50-talls kommende prosjekter viser at norske bilister hver må betale 112.000 kroner ved de bomstasjonene som nå spretter opp.

Det er sannsynlig at flere titalls milliarder her må dekkes inn gjennom bompenger. To av de største, vedtatte bypakkene – Oslopakke 3 og Nord-Jæren – har en bomregning på til sammen 99 milliarder kroner.

På toppen av det hele skal bilistene svare for 33 milliarder kroner som gjenstår å betale på eksisterende bompengeanlegg.

Det statlige selskapet Nye Veier skal bygge veianlegg for nærmere 150 milliarder kroner i årene som kommer, og bilistene vil måtte ta rundt 35 prosent av denne regningen gjennom bompenger.

Bompengene i Nye Veiers prosjekter vil utgjøre anslagsvis 42 milliarder kroner. Nye Veier skal planlegge, bygge og drifte viktige hovedveier som E6, E18 og E39.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS