Milepeler hele veien

I byggingen av Norges nest lengste hengebru skjer det milepeler hele tiden.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

I løpet av noen hektiske måneder har E6 Hålogalandsbrua fått ferdigstrekt 80 delkabler over Rombaksfjorden, og nå starter jobben med å klemme delkablene sammen til to store bærekabler, melder Statens vegvesen.

På bærekablene festes kabelklemmer som også er fester for hengestengene som skal holde brudekket oppe. Disse hengestengene skal etter planen monteres i løpet av sommeren/høsten.

Vegvesenet understreker at det er viktig å være både løsningsorientert og i forkant av eventuelle problemer i et prosjekt som er kostnadsberegnet til 3 milliarder kroner.

Fakta om Hålogalandsbrua

Hålogalandsbrua med tilførselsveger vil erstatte deler av dagens E6 som er en veistrekning med stor rasfare og lav veistandard, og brua vil gjøre E6 mellom Narvik og Bjerkvik 18 kilometer kortere.

Prosjektet starter nord for Narvik sentrum og går nedenfor Ofotbanen via en 220 meter lang tunnel til Karistranda ved Rombaken. Vei-/tunnelparsellen her er totalt 1,4 kilometer.

Herfra bygges Hålogalandsbrua til Øyjord. Veien fortsetter over Øyjordhalvøya via en ny tunnel på ca. 300 meter til Stormyra på Øyjord hvor den tilknyttes dagens E6/E10, en parsell på til sammen 3,5 kilometer.

Når veiprosjektet er ferdig, vil det erstatte en rasutsatt og ulykkesbelastet veistrekning og i tillegg korte inn reisetiden betraktelig for næringsdrivende og folk flest.

Brua blir Norges nest lengste hengebru med en total lengde på 1533 meter og et spenn på 1145 meter. Den skal bæres av to bærekabler som har en diameter på 47 cm. Innfestingen blir innstøpt i fjell.

Bompengefinansiering

Hålogalandsbrua finansieres med bompenger og innkrevingen i bomstasjonen på E6/E10 Leirvik i nærheten av Trældaltunnelen har for lengst startet. Nedbetalingstiden på E6/E10 Leirvik er beregnet til 19 år, mens bompengestasjonen E6 Øyjord, som settes i drift i forbindelse med E6 Hålogalandsbrua, er beregnet til 17 år.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS