Teknisk byggeleder tunnel, Gunstein Mork, i Statens vegvesen ved sørenden av Svartåstunnelen.
Teknisk byggeleder tunnel, Gunstein Mork, i Statens vegvesen ved sørenden av Svartåstunnelen.

Første kilometer i tunnelene

De første tusen meterne er nå sprengt ut i Svartåstunnelen.

Publisert Sist oppdatert

Per 6.april 2017 er det sprengt ut ca. 500 meter i hvert av de to løpene på Svartåstunnelen på prosjektet E134 Myntbrua – Trollerudmoen i Buskerud. Tunnelen blir ca. 1,4 kilometer lang, Til sammen er de to løpene 2847 meter.

Før påske i 2017 er det sprengt ut over 1000 tunnelmeter. Det tilsvarer rundt 35 av den totale lengden på de to tunnelløpene.

Mesteparten av dette er sprengt ut fra sør ved Trollerudmoen og nordover. Fra Sellikdalen har tunnelarbeidet nå passert under Sandsværveien som er dagens E134.

Statens vegvesen melder at bergforholdene i Svartåsen har til nå vært gode og at fremdriften har vært god, spesielt fra Trollerudmoen.