Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

- Sterk transportplan for veisektoren

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er fornøyd med den nye tolvårige nasjonale transportplanen (NTP). Han ser for seg økt veiutbygging og mer fossilfri transport og fosillfrie anleggplasser kommende år.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen, la frem meldingen om Nasjonal transportplan (NTP 2018-2029) onsdag 5. april. Der varsles enda sterkere satsning på vei, bane og kystens infrastruktur de neste tolv årene.

- Det er en meget positiv plan for vegsektoren, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding.

Vegdirektøren fremholder at det ligger an til en videre vekst i aktivitetsnivået for Statens vegvesen blant annet med oppstart av 25 veiprosjekter i første del av NTP (2018-2023). Prosjektene har en antatt kostnad på 100 milliarder kroner.

- NTP-meldingen varsler enda sterkere vekst på miljøvennlig transport i byområdene med betydelig økt statlig medvirkning, påpeker Gustavsen.

Utbedring av tunneler

I snitt skal bevilgninger til vedlikehold øke noe fra dagens nivå. Hovedtyngden av økningene kommer i årene etter 2024.

Utbedring av tunneler tar fortsatt en stor del av bevilgningene til fornying de nærmeste årene.

Vegdirektøren understreker at Vegvesenet skal være kostnadsbevisste. Effektivisering i Statens vegvesen blir avgjørende for å nå målene som er satt i meldingen. Dette gjelder driften av egen organisasjon, så vel som utforming av prosjektene. Kjøretøyområdet leverer i større grad tjenester digitalt, og skal oppnå effektivisering.

Nullutslippstransport

NTP legger stor vekt på at teknologien vil ha en formende kraft i transportsektoren i årene som kommer. Utvikling av teknologi er en driver for redusere transportens CO2-utslipp og annen miljøpåvirkning.

- Vi vil få nullutslippskjøretøy i varetransport og busstransport. Førerstøttesystemer kan gi positive bidrag til trafikksikkerhet, og gi bedre utnyttelse av veikapasiteten. Statens vegvesen får en viktig rolle i å utvikle rammebetingelser for gode tjenester og innovasjon i transportsektoren. Det er en utfordring vi ser frem til, sier Gustavsen.

Fossilfrie anleggsplasser

Nullutslipps- og lavutslippsløsninger vil utvides fra personbiler til tyngre kjøretøy. Men også i ferjedriften og i anleggsdriften vil lavutslippsteknologi over tid føre til lavere utslipp av CO2 og lokal forurensning.

Statens vegvesen skal lage en handlingsplan for å påskynde utviklingen mot fossilfrie anleggsplasser.