A-krimsenteret har avdekket flere tiltalls millioner kroner i manglende arbeidsgiveravgift og merverdiavgift (MVA).
A-krimsenteret har avdekket flere tiltalls millioner kroner i manglende arbeidsgiveravgift og merverdiavgift (MVA).

Har oppdaget elleve kriminelle nettverk

I løpet av 2016 kontrollerte a-krimsenteret i Oslo 398 virksomheter med 1162 arbeidstakere i Oslo-området. De fleste av disse kontrollene var rettet mot byggebransjen.

Publisert Sist oppdatert

Samarbeidet i Oslo består av Skatt øst, Arbeidstilsynet, politiet, kemneren, tolletaten og NAV.

- Der vi finner kriminalitet innen arbeidsmiljø eller skatt, er det gjerne også trygdekriminalitet, og vi finner igjen bakmenn og nettverk som strekker seg over flere bransjer, sier koordinator for a-krimsenteret i Oslo, Bjørn Marhaug.

Underbetalte med dårlige arbeidsvilkår

Arbeidstilsynet har stanset arbeidet på 16 byggeplasser grunnet fare for liv og helse, eller som pressmiddel grunnet manglende dokumentasjon.

20 prosent av de kontrollerte arbeidstakerne manglet eller hadde ugyldige HMS-kort. I tillegg er det flere saker der arbeidstakerne ikke har fått utbetalt den lønnen de har krav på. NAV har også avdekket flere saker med mistanke om trygdesvindel.

- Vi opplever de kriminelle som tilpasningsdyktige. Det handler om opplevd oppdagelsesrisiko og tilgang til raske penger. De kriminelle tilpasser seg, og flytter seg til bransjer hvor det er lavere risiko for å bli oppdaget og tilgang til offentlige midler, sier Marhaug.

Dette er avdekket

Resultater fra a-krim samarbeidet i Oslo i 2016:

 • Kontrollert 398 virksomheter/selskaper og 326 byggeplasser med over 1160 arbeidstakere
 • Stanset arbeidet (helt eller delvis på) 16 byggeplasser og gitt 233 pålegg om HMS-kort (manglende eller ugyldig)
 • Avdekket elleve kriminelle nettverk
 • Avdekket ni saker som har medført endrede stønadsforhold
 • Anmeldt 30 forhold og gitt fire forelegg

I tillegg har a-krimsenteret vært en bidragsyter ved avdekking av for lite innrapportert inntekt og avgift innen bygg og anlegg i Skatt øst. Dette omfatter:

 • 231 millioner i økte inntekter
 • 86 millioner - MVA
 • 85 millioner - Arbeidsgiveravgift

 A-krimsenteret i Oslo:

 • Består av Skatt øst, Arbeidstilsynet, NAV kontroll, Tolletaten, Kemneren i Oslo og Oslo politidistrikt.
 • 25 medarbeidere
 • Er del av Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet
 • Åpnet i februar 2015