Powel har flere dataløsninger som skal gjøre arbeidet på anleggsplassen mer effektivt og nøyaktig.
Powel har flere dataløsninger som skal gjøre arbeidet på anleggsplassen mer effektivt og nøyaktig.

Powel på vei

Powel arrangerer Roadshow i mars 2017. De stopper i fire byer for å demonstrere dataverktøy til anleggsbransjen.

Publisert Sist oppdatert

De som ønsker å se siste nytt demonstrert live skal registrere seg på forhånd.

Powel opplyser at dette vil stå på programmet:

• Se eksisterende og nye løsninger sammenvevd i skyløsning for å få en enhetlig data- og informasjonsflyt:

o Kontrakts- og målebrevshåndtering med Gemini Connected

o Mobile løsninger ut på anlegget

o Datasikkerhet rundt skyløsningen Microsoft Azure

• Nyheter i Gemini Terreng versjon 12:

o Nye muligheter og forbedring for prosjektering av veg

o Byggegrop og bruk av ekstra linjer

o Nye presentasjonsmuligheter

o Bruk og generering av terrengmodeller fra gratis offentlige høydedata

Det står også lunsj på programmet.

Her er tider og steder for roadshowet:

14/3       Oslo, kl. 0830 - 1300
15/3       Kristiansand, kl. 0830- 1300
22/3       Bodø, kl. 1200 - 1600
23/3       Trondheim, kl. 0830 - 1300