Steen & Lund AS lavest på veiprosjekt

Fire entreprenører ønsker å ruste opp Svelvikveien og Nordbyveien på Åskollen i Drammen. Etter planen starter arbeidene opp i mai 2017.

Publisert Sist oppdatert

Fredag 24. februar var det åpning av tilbudene ved regionvegkontoret til Statens vegvesen Region sør i Arendal.

Disse kom med tilbud:

Aktiv Veidrift AS,                   117.225.212 kroner
Marthinsen & Duvholt AS,     109.546.712 kroner
Arne Olav Lund AS,              99.749.738 kroner
Steen & Lund AS,                  94.008.328,38 kroner

- Nå skal vi kontrollregne tilbudene vi har fått inn, og se at dokumentasjonen vi har etterspurt er med. Går alt etter planen skriver vi kontrakt med entreprenøren i løpet av april, sier Knut Erik Skogen, prosjektleder i Statens vegvesen.

Dette skal gjøres

På fylkesvei 319 Svelvikveien skal det jobbes på strekningen mellom krysset fylkesvei 31 Hans Tordsens gate og krysset med fylkesvei 30 Oscar Kiærs vei.

Her skal man grave opp og skifte ut masser i veibanen på deler av strekningen. Hele strekningen får nytt fortau, og det skal bygges 19 støttemurer langs veien

Det blir noen mindre justeringer på  gatelysene.

På fylkesvei 31 Hans Tordsens gate/Nordbyveien skal deler av veibanen graves opp, det skal settes opp nytt rekkverk, fortauet blir utvidet i bredden. Det skal renskes eller graves nye grøfter og legges nye rørledninger for å ta unna overvannet. I tillegg skal enkelte av skråningene og murene langs veien stabiliseres. Hele strekningen får nye gatelys.

Ferdig i 2018/2019

Drammen kommune skal legge nytt ledningsnett slik at overvann og spillvann blir adskilt. I tillegg skal flere kabeletater fornye eller utvide sine nett.

Hans Tordsens gate/Nordbyveien blir stengt for gjennomkjøring hele anleggsperioden.

Prosjektet skal være ferdig i løpet av 2018, men det kan være at vi også må jobbe litt i første halvår av 2019, opplyses det fra prosjektleder Skogen.