Her løfter NCC på plass kulvert på over 200 tonn

Se video fra jobben NCC har med å bygge kabelkulverter i Indre Oslofjord.

Publisert Sist oppdatert

Fire nye muffestasjoner skal forbinde nye og sterkere sjøkabler i indre Oslofjord, og siden høsten 2015 har NCC bygget både stasjoner og tilhørende infrastruktur i strandsonen på begge sider av fjorden i Hurum og Vestby.

I februar 2017 kom siste kulvertelement for kabelkanalene på plass på sjøbunnen på Brenntangen i Hurum, og dermed er et viktig mål nådd i prosjektet som NCC utfører på oppdrag for Statnett SF.

- For NCC er det en milepæl når alle ni kulvertelementer – hver av dem på 200-230 tonn - er vellykket montert på sjøbunnen. Arbeidene har så langt gått svært bra uten alvorlige hendelser av noen art, sier prosjektleder Per Eikehaug i NCC i en pressemelding.

Tar igjen det tapte

- NCC er hovedentreprenør for bygging av nye muffehus og kabelkulverter. Hovedutfordringen i dette prosjektet har vært trange byggeplasser ned mot fjorden. På tross av utfordringene har vi sammen med NCC funnet løsninger som er gjennomført på en sikker måte, sier prosjektleder Martin Mauritzen i Statnett SF.

Dagens kabelforbindelser i Oslofjorden er fra 1958 og 1975 og har nådd teknisk levealder. For å sikre fortsatt stabile strømleveranser må disse forbindelsene fornyes, ifølge Statnett.

I månedsskiftet februar/mars er den første NCC-bygde stasjonen på Solberg i Hurum kommune ferdig. Anleggsarbeidet på Brenntangen i Vestby kommune ble utsatt et halvt års tid, men med god framdrift fra NCCs side, er det meste hentet inn.

- Ja, vi forserer arbeidene for at sjøkabler skal legges som forutsatt sommeren 2017, sier anleggsleder Geir Are Opgård i NCC.

De to nye kabelanleggene er i sin helhet planlagt ferdigstilt i løpet av 2018.

Mange NCC-selskap deltar

Med hovedentreprise på prosjektet, er fagfolk fra en rekke NCC-selskaper i sving fra planlegging til ferdigstillelse.

- Dette er i praksis et fullskala NCC-prosjekt der en rekke av våre selskap og forretningsområder har bidratt i leveransen, sier anleggsleder Opgård.

- Vi har med våre selskaper Carl C. Fon, Sjøentreprenøren, Herkules, J. E. Engebretsen, Interform, NCC Industry og NCC Building. Det har vært et godt samarbeid og viser at vi har svært mye god og variert kompetanse i NCC, sier prosjektleder Eikehaug.

Viktige undervannsarbeider

Godt undervannsarbeid er avgjørende i et prosjekt som dette. Det er NCC-selskapet Sjøentreprenøren som står for dette i prisjektet. På tre av ilandføringsstedene er betongfundamenter etablert på undervannsfjell, mens ett er montert på sandbunn.

- Nøyaktige betongfundamenter i ulik høyde skal passe overens med knaster under prefabrikkerte kulvertelementer. Da må man være nøyaktig i utførelsen av sprengningsarbeidene og betongarbeidene i sjøen, sier anleggsleder Jon B. Nesse i Sjøentreprenøren.

Også utløftingen og selve montasjen av de ni kulvertelementene har bydd på utfordringer, både over og under vann.

- Dette har krevd stor nøyaktighet og god planlegging fra skipper, kranfører på kranlekter, flaggmann, dykkerleder og selve dykkeren. Men med god planlegging går dette bra, og det har det gjort i dette prosjektet, sier Nesse.