TS-forums styreleder Øistein Lie kjører på videre. På vårparten feirer han og forumet 30-årsjubileum.
TS-forums styreleder Øistein Lie kjører på videre. På vårparten feirer han og forumet 30-årsjubileum.

Næringspolitikk og sjåførenes kår i 30 år

– Næringspolitikk og politisk påvirkning er fanesak nummer én hos 30-årsjubilant TS-forum. Og nå er høstens valg og NTP 2018-2027 fokusområder.

Publisert Sist oppdatert

Som styreleder i TS-forum Norge kjemper Øystein Lie iherdig for både miljøet og sjåførenes kår.  

Nå ser TS-forums styreleder fram til å feire 30-årsjubileum på vårparten.

Stor nytteverdi

– Det er stor nytteverdi å være med i dette etter hvert slagkraftige forum. TS-forum gjør også medlemsbedriftene flinkere selv, understreker styrelederen.

– Vi skal være det naturlige møtepunkt for ledere og styremedlemmer fra transportsentraler og private transportselskaper i Norge, forteller Lie.

Som daglige leder i Isak D. Westgaard AS i Stjørdal, Nord-Trøndelag, er også containere og næringsavfall hverdagsfokus for Lie.

Slagkraftig

Han har selvfølgelig sørget for at Westgaard også er medlem i TS-forum, sammen med 56 andre medlemsbedrifter i Norge. Bedriftene eies av 1661 transportforetak som drifter ca. 4000 kjøretøy. Medlemsbedriftene omsetter for nærmere seks milliarder kroner og sysselsetter over 5000 mennesker.

– Forumet ble stiftet i oktober 1987 i samarbeid med NLF og bidrar til et bredt og solid nettverk for medlemsbedriftene, understreker Lie som mener det er viktig å utnytte alle mulighetene man kan gjennom kurs- og aktivitetstilbud både i TS-forum Norge og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) som også er TS-forums næringspolitiske talerør.

Norsk Transportforum fødes

Det har lenge vært et ønske om tettere samarbeid om næringspolitiske saker, både hos NLF og i TS-forum Norge. Derfor ble Norsk Transportforum etablert 1. januar 2016, og som erstatter alle tidligere avtaler mellom NLF og TS-forum.

- Formålet er å videreutvikle det gode samarbeidet. Norsk transportnærings fremtid er avhengig av at aktører i næringen i fellesskap tar ansvar og står sammen for å sikre konkurranseevne, både næringspolitisk og økonomisk, understreker Lie.

– Foruten å bygge nettverk mellom bedriftene er utvikling av leverandøravtaler, IT-systemer og for eksempel kontraktsforhold sentrale fokusområder, sier Lie og fortsetter:

- Solide IT-plattformer bidrar til mer konkurransedyktige bedrifter og arbeidsplasser. TS-forum arbeider aktivt med å utvikle IT-løsninger for medlemmene. Nå er fanesaken politisk påvirkning i anledning høstens valg og NTP 2018-2027, sier Lie.

Store saker

TS-forums styreleder viser til følgende store og utfordrende saker: Utvikling av tilpassede dataløsninger, konkurransetilsynets forsøk på å stanse transportsentralenes virksomhet i Norge, Skattedirektoratet – da de nektet å avregne bileierne – men hvor TS-forum fikk gjennomslag for en dispensasjon for alle medlemmer. – Videre har vi gitt betydelig støtte til kursvirksomhet de siste 20 år. Vi har gjennomført vår- og høstseminar årlig i 30 år med over 4000 deltagere. Denne våren er TS-forums 30-årsjubileum fokus, forteller styreleder Øistein Lie.