Statens vegvesen har signert kontrakt med Implenia Norge AS om drift og vedlikehold av ferjekaiene i Nord-Norge. Fra venstre: Anleggsleder Kjell Arne Wika og prosjektsjef Bård Kristian Flore fra Implenia og Anne Grethe Olsen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.
Statens vegvesen har signert kontrakt med Implenia Norge AS om drift og vedlikehold av ferjekaiene i Nord-Norge. Fra venstre: Anleggsleder Kjell Arne Wika og prosjektsjef Bård Kristian Flore fra Implenia og Anne Grethe Olsen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Implenia skal drifte 132 ferjekaier

Statens vegvesen har signert kontrakt med Implenia Norge AS om drift og vedlikehold av alle ferjekaier på riks- og fylkesveinettet i Nord-Norge.

Publisert Sist oppdatert

Kontrakten har en verdi på 161,4 millioner kroner for en periode på fire år fra 1. februar 2017. I kontrakten ligger også en opsjon på tolv måneders forlengelse.

Implenia vant kontrakten i konkurranse med sju andre tilbydere. Kontrakten gjelder for i alt 132 ferjekaier i landsdelen og omfatter drift, vedlikehold, service og beredskap.