Nordvik Gruppens ideskisse, første byggetrinn.
Nordvik Gruppens ideskisse, første byggetrinn.

Nytt næringsbygg

Nordviksenteret Eiendom AS har to eiendommer i Bodø, hver på ca. 15 mål, som begge ligger strategisk til som nærmeste naboer til kjøpesenteret City Nord.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidet med utvikling av eiendommene, der Toyota Bodø, Nordvik Bilsalg, Europcar, Karlsen Lakksenter, Dyreklinikken, Nordvik Gruppen og noen andre kontorleietakere holder til, er startet.

Reguleringssaken som åpner for bygging av totalt 29.000 kvadratmeter gulvareal ble behandlet i Bodø Bystyre høst 2016, og dispensasjonssøknaden i forhold til kjøpesenterbestemmelsene ble godkjent av fylkestinget før jul 2016.

Nå gjenstår endelig behandling og stadfesting av reguleringsplanen i bystyret i løpet av januar/februar 2017.

Parallelt med dette jobbes det med konseptutvikling og ideskisser. I tillegg til nye lokaler for Nordvik-virksomheter planlegges i første byggetrinn betydelige arealer for utleie til eksterne leietakere.

Nordvik Gruppen letter litt på sløret og presenterer her de første ideskissene for byggetrinn 1 med ca. 10.000 kvadratmeter gulvareal.