Eli Grimsby, direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF og Eirik F. Tandberg, konserndirektør for Hafslund Varme, signerer avtalen om leveranse av termisk energi.

Hafslund med fjernvarmekontrakt

Det blir varme og kjøling fra Hafslund til nye Deichmanske bibliotek og nytt Munchmuseum.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har signert kontrakt med Hafslund Varme AS om leveranse av termisk energi, varme og kjøling til to av Oslos nye signalbygg – Deichmanske hovedbibliotek og nytt Munchmuseum i Bjørvika.

Deichmanske hovedbibliotek og Munchmuseet er begge «FutureBuilt»-prosjekter, og er en del av Oslo kommunes byutviklingsprosjekt i Bjørvika. Begge skal etter planen åpne for publikum i 2020. De nye signalbyggene blir bygget «for å skape et pulserende knutepunkt – en moderne møteplass for læring og utveksling av kunnskap».

Fjernvarme fremfor separate løsninger

Tildelingen skjedde etter konkurranse og omfattende forhandlinger.

- Vi er svært stolte av at Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har valgt Hafslund Varme som leverandør. Avtalen er et eksempel på at flere eiendomsbesittere velger fellesløsninger som fjernvarme framfor separate løsninger for hvert bygg. Fjernvarme kommer som regel best ut innen økonomi, driftssikkerhet og miljøhensyn, sier konserndirektør for Hafslund Varme Eirik F. Tandberg.

Fjernvarme utnytter spillvarme fra Oslo kommunes energigjenvinningsanlegg, i tillegg til andre fornybare energikilder. Varmen leveres gjennom det eksisterende, omfattende fjernvarmenettet, som dekker 25 prosent av varmebehovet i Oslo.

Fjernvarmebasert kjøling

- Energiløsningen fra Hafslund Varme tilfredsstiller de høye miljøkravene som er fastsatt for kulturbyggene. Det er både en teknisk og økonomisk god løsning for det nye Munchmuseet og det nye Deichmanske hovedbibliotek, sier direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Kjølingen til de to signalbyggene leveres fra en eksisterende kjølesentral i Bjørvika. Hafslund Varme har nylig avtalt leveranse av fjernvarmebasert kjøling til andre næringsbygg i Oslo sentrum. Prosjekteringen av byggene i Bjørvika hadde imidlertid kommet for langt til at dette var et aktuelt alternativ.

- Med fjernvarmebasert kjøling vil kundene få en solid, enkel og billig løsning for komfortkjøling i næringsbygg. Vi etablerer oss som totalleverandør av varme og kjøling i Oslo, og leveransene til Deichmanske hovedbibliotek og nytt Munchmuseum er et viktig steg, sier konserndirektør Tandberg.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS