Skanska lavest på bruprosjekt

Mandag 5. desember var det tilbudsåpning på ny Flekkefjord bybru på fylkesvei 44 i Vest-Agder. Det var fire tilbud.

Publisert Sist oppdatert

Ei ny bru skal gi gode og sikre forhold for myke trafikanter, samt en avklart løsning med tanke på båttrafikk under brua.

De midlertidige trafikksikkerhetstiltakene som ble innført i 2012 skal kunne avsluttes når brua er ferdig.

Byggefasen skal gi minst mulig ulemper for trafikantene, båttrafikken og for brukerne av Flekkefjord sentrum.

Ny bru skal ha høye estetiske kvaliteter, plass til to kjørefelt, samt ca. tre meter bredt fortau på begge sider. Seilingshøyden skal være høyere enn dagens nivå, og helst opp mot 3,5 meter.

Her er åpningsprotokollen

De som kom med tilbud var:

Risa AS, 51.437.204,27 kroner
Berthelsen & Garpestad AS, 69.418.272,00 kroner
Skanska AS, 45.870.723,00 kroner
Kruse Smith AS, 49.287.957,00 kroner

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS