Dårligere veier i ni fylker

Ni fylker har fått mer ujevn og til dels dårligere riks- og fylkesveier i perioden 2009-2014.

Publisert Sist oppdatert

Dette kommer frem i en rapport Rambøll har laget for Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Rapporten «Kvaliteten på det norske veinettet: status for riks- og fylkesveier» ble lagt frem tirsdag 22. november og overlevert til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Rapporten viser blant annet at Vestfold, Hedmark og Akershus har landets beste riks- og fylkesveier, mens Hordaland, Sogn og Fjordane og Telemark har de dårligste. I alle fylker er veinettet dårligere enn det skal være og alle har avvik fra veinormalene på riksveiene.

- Alle som kjører litt utenom hovedveiene, enten det er i storbyene eller ute i distriktene, opplever ofte et veinett som ikke holder mål. Verken for person- eller godstransport, sier OFV-direktør Øyvind Solberg i en nyhetsmelding.

Resultatene i rapporten har utgangspunkt i informasjon om kurvatur, veibredde ogjevnhet på veidekket. Solberg håper rapporten kan bidra i arbeidet med å sikre et godt, effektivt og trygt veinett, og at forskjellene mellom fylkene blir mindre i fremtiden:

- Ulikhet i kvalitet gir et ulikt tjenestetilbud, avhengig av hvor man bor. Slik skal det ikke være, sier han.