Det planlagte bybygget i Ruseløkkveien 26, sett ovenfra. Her ser man de grønne takene.
Det planlagte bybygget i Ruseløkkveien 26, sett ovenfra. Her ser man de grønne takene.

Storebrand river «House of Oslo» og bygger nytt

Storebrand, som eier Ruseløkkveien 26, bedre kjent som «House of Oslo», har nå fått tillatelse av byrådet til å rive og bygge nytt.

Publisert Sist oppdatert

Her skal det utvikles et nytt kontor- og forretningsbygg med høy miljøstandard og grønne tak.

- Dette blir trolig det største nybyggingsprosjektet i CBD-området i Oslo siden Barcode i Bjørvika. I tillegg til at nybygget vil bli noe større enn dagens, med en mer effektiv arealutnyttelse, er vi også veldig opptatt av at det skal bli et grønt bygg med helhetlig miljøfokus, sier Truls Nergaard, leder i Storebrand Eiendom.

- Det er gledelig å se hvordan Storebrand her går foran i å skape nye møterom og økt byliv for byens befolkning. Med et slikt prosjekt, som tilfører så mye til byen, er vi også villige til å tillate noe mer høyder, sier byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen, i en pressemelding fra Storebrand.

Mer kontor og mindre handel

Ruseløkkveien 26 består i dag av 26.000 kvadratmeter kontorarealer og 16.000 kvadratmeter handelsarealer samt parkeringsarealer.

Byrådet har avgitt en reguleringssak for eiendommen. Storebrand får nå anledning til å rive eksisterende bygningsmasse og erstatte den med et nytt og større kontor- og forretningsbygg, med et mindre handelsområde enn i dag.

Bygget åpnes opp, med to diagonale passasjer og et offentlig tilgjengelig torg i midten. Nybygget vil bestå av drøye 40.000 kvadratmeter kontorarealer og ca 14.000 kvadratmeter handelsarealer, pluss garasjeanlegg.

- Det er hyggelig at byråd for byutvikling står ved uttalte ambisjoner og muliggjør en bærekraftig byreparasjon i Oslo. Nettopp det å bygge høyere og tettere må til for å møte befolkningsvekst og arealpress i hovedstaden. Vårt fokus på gode byrom og arkitektur, samt grønne og sunne bygg, tillater høyere og tettere utvikling, sier Nergaard.

Større skolegård

Ruseløkkveien 26 skal etter planen bli et «fremtidsrettet miljøbygg med høy kvalitet». Det planlegges med moderne konstruksjoner, grønne tak, store vindusflater, solceller og energibrønner i fjellgrunnen.

Gateparkering på vestsiden av kjørebanen i Ruseløkkveien fjernes til fordel for å utvide Ruseløkka skoles utearealer med 2,5 meter i bredden. Samtidig legges det her til rette for flere arbeidsplasser i nærheten av Nationaltheateret – et av Oslos største kollektivknutepunkt.

Prosjektet vil åpne kvartalet for fotgjengere, samtidig som det legges til rette for byliv, handel og bevertning på gateplan. Sammen med at ny bygningsmasse utføres med høy arkitektonisk kvalitet tilføres byområdet en verdifull revitalisering.

Halvert energibehov

- Nybygget vil kun ha halvparten av energibruken i forhold til dagens bygg. Et nybygg vil også gi bedre økonomi på lang sikt for Storebrands pensjonskunder, som eier bygget, sier Nergaard.

Hvis alt går etter planen, kan arbeidene starte om ett års tid og det nye bygget stå ferdig i 2021.

Det presiseres i meldingen at saken skal behandles i byrådet 30. november, og skriftlig vedtak vil komme først på dette tidspunktet. Saken skal også styrebehandles i Storebrand Livsforsikring. Endelig beslutning om nybygg eller rehabilitering vil foreligge først ved dette styrevedtaket.