VOLVO: Ole Petter (t.h.), sønnen Oliver og Hans Gomnæs har tatt plass i skuffa til den 54 år gamle BM-Volvo LM 218 baklasteren. Hjullasterne Volvo L70E og L110G følger deretter. Bak skimter vi bommen på beltegraveren EC210LCB.
VOLVO: Ole Petter (t.h.), sønnen Oliver og Hans Gomnæs har tatt plass i skuffa til den 54 år gamle BM-Volvo LM 218 baklasteren. Hjullasterne Volvo L70E og L110G følger deretter. Bak skimter vi bommen på beltegraveren EC210LCB.

Volvo OG Scania er tingen...

RØYSE (AT.no): I 1962 kjøpte Ole Gomnæs på Røyse (Ringerike) en BM-Volvo LM 218 baklaster. Da var tvillingsønnene Ole Petter og Hans knapt to år gamle. I dag er brødrene 52 år og kjører fortsatt den 54 år gamle Volvo-lasteren som bare har ca. 5000 timer på telleren.

Publisert Sist oppdatert

Så langt i år er den gamle baklasteren bare blitt brukt tre ganger.

- Vi bruker’n til å tømme møkkakjelleren med, og så har vi hatt’n ute på jordet for å fjerne noen steiner, sier Ole Petter Gomnæs som er et kvarter yngre enn tvillingbror Hans.

Gård og grustak

Brødrene Hans og Ole Petter har vokst opp på Bye Gård på Røyse der brødrene dyrker korn, oljevekster og gras på ca. 400 mål.

Kjøttproduksjon med den fransk Charolais-rasen inngår også i gårdsdriften. Gården har også ca. 500 dekar skog, og hvert tredje år hogges det i den fine furuskogen.

I tillegg driver de muntre og slagferdige brødrene Bye grustak hvorfra det årlig leveres ca. 3000 kubikkmeter grus og det siste året ca. 5000 kubikkmeter knuste steinfraksjoner.

SNUTEBIL: Det er bare snutebil-Scania som gjelder, her Hans Gomnæs ved 2005-modellen T420. Puddelen Kjell Inge lurer på om det ikke blir en tur snart.
SNUTEBIL: Det er bare snutebil-Scania som gjelder, her Hans Gomnæs ved 2005-modellen T420. Puddelen Kjell Inge lurer på om det ikke blir en tur snart.

BM-Volvo LM 218

Modell: 1962
Vekt: 5,4 tonn
Motor: BM 1113
Effekt: 63 hk
Lasteevne: 2,4 tonn
Skuffe: 0,6-2,1 m

Volvo og Scania

Brødrene er «glad tel Volvo», for maskinparken på fire er utelukkende Volvo-maskiner. I tillegg til baklasteren LM 218 (5,4 tonn) er de øvrige «svenskene» hjullasterne L70E (13 tonn), L110G (19 tonn) og beltegraveren EC210LCB (22 tonn).

En annen svenske står også høyt i kurs, nemlig Scania.

Men det er bare snutebil som gjelder. «Gutta på Bye» har tre sånne, en LS111 (79-modell), T113H (’96) og en T420 2005-modell. Denne er det Hans som kusker når ferdigvarer skal kjøres til kunder. Og det er i hovedsak på Ringerike.

- Vi kjører sjelden lass over Sollihøgda og inn i Bærum, forteller Hans som alltid har med seg «navigatør». Det er puddelen Kjell Inge.

- Det er han som er sjef på vogna, sier Hans.

To andre bikkjer fyker også rundt beina våre. Det er puddelen Tilla og cocker spanielen Konrad. Alle hundene er veloppdragne, kontaktskapende og tydelig glad i folk.

Vi tuller mye

Kontaktskapende og glad i folk er også Bye-tvillingene. For når den hjemmesmurte formiddagsmaten inntas i døråpningen på det nye verkstedet (bygget i vinter) i grustaket, triller det inn besøkende i store lastebiler.

Alle er hjertelig velkommen, og tvillingbrødrene sørger for den ene gode historien etter den andre mellom munnfullene.

- Vi tuller mye, medgir Hans – og bror Ole Petter følger kjapt opp med hvorfor gulvet i verkstedet er så blankt og rent:

- Han Hans vil ikke ha inn maskiner her fordi de drar inn grus på gølvet, skratter han.

VERKSTED: Hjemmesmurt formiddagsmat inntas i døråpningen på det nye verkstedet, fra venstre Jon Ølstad (Volvo Maskin), Hans Gomnæs, Tor Bråthen og Ole Petter Gomnæs.
VERKSTED: Hjemmesmurt formiddagsmat inntas i døråpningen på det nye verkstedet, fra venstre Jon Ølstad (Volvo Maskin), Hans Gomnæs, Tor Bråthen og Ole Petter Gomnæs.

Oljeskift i vår

I vår ble det skiftet olje på den gamle baklasteren.

– Det er vel sju år siden sist vi gjorde det. Vi tør ikke ta motorvask på’n. Da er jeg redd den vil begynne å lekke, sier Hans som opplyser at clutchen på baklasteren er skiftet én gang.

I Bye Grustak har også en Volvo BM 846 vært i drift. Den 10 tonn tunge hjullasteren ble kjøpt i 1977 og gikk av med pensjon i 2005. Da hadde den gått ca. 10.000 timer og var helt utslitt, forklarer brødrene som også samler på Ferguson-traktorer. Vognskjulet rommer sju traktorer fra årene 1964-2000.

 

Fortsatt i sandkassa

Hans og Ole Petter har drevet med sand fra barnsben av.

- Vi hadde sandkasse hjemme ved stabburet. Jeg kjørte shovel og Hans kjørte lastebil. Og da vi ble litt eldre, slapp vi til i grustaket. Og her er vi fortsatt, vi har egentlig aldri vokst ut av sandkassa, sier Ole Petter.

Bror Hans nikker bekreftende.