Streiken blant lokførerne fører gods fra jernbane over på vei. Ledelsen i Schenker frykter deler av denne transporten aldri finner veien over på bane igjen når streiken er over.
Streiken blant lokførerne fører gods fra jernbane over på vei. Ledelsen i Schenker frykter deler av denne transporten aldri finner veien over på bane igjen når streiken er over.

Fra tog til bil

Togstreiken kan føre til varig overføring av gods fra tog til bil, mener DB Schenker.

Publisert Sist oppdatert

«Når næringslivet tilpasser seg direkte levering med bil blir det vanskelig å gå tilbake til togfremføring med omlasting til bil lokalt igjen. For godstransport med bane er det viktig med forutsigbare og stabile rammebetingelser», står det i en pressemelding fra DB Schenker.

Logistikkselskapet benytter togtransport til fremføring av store godsvolum mellom landsdelene i Norge. Togstreiken har ført til forsinkelser og økte kostnader til alternativ fremføring. 

- Vi får fremført godset selv om noen av varene kommer litt senere frem enn normalt, sier kommunikasjonssjef Einar Spurkeland i Schenker AS.

Streiken fører til flere lastebiler på veiene mellom landsdelene og endringer i den lokale distribusjonen.

- Store deler av de handelsvarer vi frakter kan ikke vente på neste tog. Det er varer som skal leveres til en bestemt tid avtalt i en transportavtale. Eksempler på slike varer kan være matvarer, medisiner, bildeler og annet hastegods, sier Spurkeland.