Hilde Nordskogen, direktør for Samferdsel & byutvikling i Rambøll.
Hilde Nordskogen, direktør for Samferdsel & byutvikling i Rambøll.

Rambøll med ny avtale for Nye Veier

Rambøll har fått tildelt rammeavtale for tekniske rådgivingstjenester.

Publisert Sist oppdatert

Nye Veier vil kjøpe inn rådgivingstjenester til en samlet verdi av om lag 35-40 millioner kroner på denne rammeavtalen i de kommende årene. Totalt fem leverandører har fått tildelt avtale.

- Vi er svært glade for å få enda en avtale med Nye Veier. Vi ser frem til nye utforinger og vil bidra til å realisere kundens mål om helhetlig og kostnadseffektiv veibygging, sier Hilde Nordskogen, direktør for Samferdsel & byutvikling i Rambøll.

Nye Veier AS har behov for å kjøpe tekniske rådgivningstjenester for planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av veier. Rammeavtalen omfatter bistand innen fagområdene veiplanlegging, konstruksjon, tunnel, landskapsarkitektur, VA og støyberegninger, geoteknikk og geologi.

- I denne avtalen leverer Rambøll selv alle tjenester, og vi får uttelling for vår faglige bredde og kapasitet. Dette viser igjen at vi er godt rustet til å være totalleverandør, uttaler Nordskogen i en pressemelding.

Avtalen er på to år og kan forlenges med inntil to år.