Matteo Ortu fra Acciona Ghella Joint Venture (Follobanen) var en av dem som holdt innlegg for nærmere 70 personer i salen på arrangementet som ble holdt hos Norconsult i Sandvika.
Matteo Ortu fra Acciona Ghella Joint Venture (Follobanen) var en av dem som holdt innlegg for nærmere 70 personer i salen på arrangementet som ble holdt hos Norconsult i Sandvika.

Utenlandske entreprenørers frustrasjon

SANDVIKA (AT.no): Fire utenlandske entreprenører var invitert til å holde foredrag om hvordan de opplever «livet» i Norge, da Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) arrangerte Internasjonalt Forum i slutten av september.

Publisert Sist oppdatert

Internasjonalt Forum arrangeres én gang i året med ulike temaer. I år var tema «utenlandske entreprenører på det norske markedet, kompetanse og erfaringer så langt». Kanskje en traust tittel, men det var krutt som kom ut av munnen på representantene fra de inviterte entreprenørene.

Det var sveitsiske Marti Construction, italienske Condotte, spanske Aldesa og spansk-italienske JV Acciona Ghella som holdt innlegg for nærmere 70 personer i salen på arrangementet som ble holdt hos Norconsult i Sandvika.

Negative opplevelser

Entreprenørene hadde ulike nivåer av frustrasjon og noen ulike problemer de støter på i Norge. Men de hadde også flere fellestrekk, på den negative siden, som vi forsøker å oppsummere her:

Lover og regler: Entreprenørene opplever at lover og regler, ofte relatert til tariffavtaler og arbeidstidsbestemmelsene, er vanskelige å tolke. De har også opplevd at reglene endres underveis mens de er i en prosess for å tilpasse seg reglene de trodde de måtte forholde seg til.

Nordmenn: Alle opplever at norske underleverandører og entreprenører, spesielt den første tiden de utenlandske entreprenørene var i Norge, ikke viste mye interesse for å levere varer til dem eller ta jobber for dem. Alle opplever det som spesielt vanskelig å rekruttere norske arbeidere til seg.

Systemet: Lav norsk rekruttering, betyr at flere må hentes utenfra og pendle til Norge. Arbeiderne må personlig møte opp for å bli registrert i Norge, for deretter å vente to-tre-fire uker på en arbeidstillatelse. Dette opplever entreprenørene som et svært tregt system som ingen er tjent med. Dyrt er det også.

Media: Selskapene mener media i Norge har altfor mye makt, og påvirker offentlige avgjørelser som tas. Flere selskap trodde ikke en kommunikasjonsavdeling ville være spesielt viktig, men endte opp med å etablere dette etter kort tid i landet.

Positive opplevelser

På den positive siden var det også noen fellestrekk:

Tilgang på jobb: I Norge skal det bygges mye infrastruktur i mange år, og det er ventet mange store kontrakter.

Betaling: Den norske staten, hovedsakelig gjennom Jernbaneverket og Statens vegvesen, regnes som meget sikre betalere.

Klare instrukser: I forhold til kravene som settes til kvalitet, trekkes håndbøker og standardiseringer frem i positiv vending.

Planlegging: Nivået på planleggingen av prosjektene før man setter i gang med utførelsen, trekkes frem som meget god.

Rettferdig marked: I enkelte markeder holder det ikke bare å regne på prosjektene, og levere inn et tilbud. Man må ha noe ekstra å tilby i bakhånd for å få jobben. Norge trekkes frem som et rettferdig marked og uten korrupsjon.

NTP: Nasjonal Transportplan bestemmer hva som skal bygges for mange år fremover, og er uavhengig av regjeringsskifter. Slik er det ikke mange andre steder, og planlagte prosjekter kan bli skrinlagt om det kommer et regjeringsskifte.

Flere kommentarer og innspill i denne debatten kommer i Anlegg&Transport nummer 10, 2016.