Luftforsvarets base ved Haakonsvern.
Luftforsvarets base ved Haakonsvern.

Storinvesteringer på Haakonsvern

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide la ned grunnsteinen på Marinejegerkommandoens nye bygg Draken, og åpnet Luftforsvarets nye helikopterbase på Haakonsvern i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

I juni 2013 vedtok Stortinget at Forsvarsbygg på vegne av Forsvarsdepartementet kunne starte byggingen av ny helikopterbase på Haakonsvern og et nytt bygg til Marinejegerkommandoen (MJK). Vedtatt kostnadsramme for Draken-prosjektet er 318 millioner kroner og for Luftforsvarets base Haakonsvern, 291 millioner kroner.

- Løft for Forsvaret

Onsdag 28. september la forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ned grunnsteinen på Marinejegerkommandoens nye bygg Draken, og åpnet Luftforsvarets nye helikopterbase på Haakonsvern.

- Forsvarsbygg har som sin hovedoppgave å underbygge forsvarsevnen gjennom å levere og drifte bygg og infrastruktur som setter Forsvaret i stand til å løse sine oppgaver. Investeringene som nå gjøres på Haakonsvern, er et løft for Forsvaret og bidrar til en moderne og fremtidsrettet infrastruktur for viktige kapasiteter i forsvaret av Norge, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Betydelige summer

- Forsvarsbygg er meget stolte over å kunne bidra til å bygge forsvarsevne, ved å levere gode og funksjonelle bygg og anlegg som tilrettelegger for den operative slagkraften til Forsvaret. De siste ti årene har vi investert betydelige summer på Haakonsvern, og vi ser frem til å ferdigstille Draken, sier direktør i Forsvarsbygg, Thorbjørn Thoresen.

Luftforsvarets base Haakonsvern skal huse seks av Luftforsvarets 14 nye NH90-helikoptre. Helikoptrene 
utgjør 334 skvadron og skal støtte fregattvåpenet og Kystvakten.

- Våre nye fregatthelikoptre vil gjøre kampsystemet til Fridtjof Nansen-klassen komplett. Dette vil styrke Marinen, og tilføre Forsvaret en betydelig kapasitet, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Fasiliteter for MJK

Byggingen av generalentreprisen for Draken startet i januar 2016 og skal huse den maritime komponenten i Forsvarets spesialstyrker, Marinejegerkommandoen.

Prosjektet skal gi MJK gode, tilpassede og kostnadseffektive fasiliteter slik at de kan løse komplekse og krevende oppdrag for Norge både nasjonalt og internasjonalt.