Mesta AS innstilt til stor rassikringsjobb

Statens vegvesen har innstilt Mesta AS til å få jobben med å rassikre i Romsdalen og bygge ny kontrollstasjon.

Publisert Sist oppdatert

Vegvesenet mottok sju tilbud, og Mesta AS leverte det laveste tilbudet på 159.982.590 kroner. Klagefristen er satt til mandag 3.oktober.

Oppstart på entreprisen er antatt å bli i månedsskiftet oktober- november.

Kontrakten vil bestå av to anlegg: E136 Dølsteinfonna og Fantebrauta rassikringsprosjekt og kontrollstasjon Romsdalen for kontroll av tunge kjøretøy.

E136 gjennom Romsdalen er en svært viktig transportåre for Møre og Romsdal, og det har store økonomiske konsekvenser når veien er stengt. Prosjektet er derfor viktig for å sikre åpen veg til enhver tid, skriver Statens vegvesen på nett.

Fantebrauta og Dølsteinfonna, som ligger ved Horgheim ca. 13 km fra Åndalsnes, er utsatt for snøskred. Skredmassene fra Fantebrauta går av og til ut på veien. Like ofte utgjør luftrykket fra skredet, kombinert med dårlig sikt som følge av snøskyen, en fare for at trafikantene kan miste kontroll over kjøretøyet.

Sikringsjobben

Ved Fantebrauta skal det bygges en 240 meter lang løsmassetunnel i betong. Mot fjellsiden i hver ende av tunnelen skal det bygges voller inntil veien med bratt støtside mot fjellet, for å opprettholde og muligens redusere, sannsynligheten for steinsprang mot veien. Sikringseffekten ved Fantebrauta antas å bli fullgod mot snøskred.

Ved Dølsteinfonna kommer vanligvis ikke skredmasser ut på veien, men kraftig lufttrykk har blåst kjøretøy av veien. Sikten blir svært dårlig ved slike hendelser

Dølsteinfonna er i dag delvis sikret med en voll som er ment for å redusere for lufttrykket fra snøskred, samt å fange opp eventuelle skredmasser. Ny voll skal bygges 6 meter høyere enn veibanen, og vil komme nærmere inn mot veien. Sammen med en høyere voll vil dette føre til at lufttrykket fra skredet flyttes høyere opp fra veien.

Sikringseffekten ved Dølsteinfonna økes ved at vollen forlenges, forhøyes og flyttes nærmere veien enn i dag. I vollen inngår ca. 3200 kvadratmeter natursteinsmur mot veibanesiden.

Kontrollstasjon med varmeføler

Bygging av stasjonen er avhengig av finansiering over statsbudsjettet for 2017. Kontrollstasjonen skal ligge på Marstein, ca. 16 km fra Åndalsnes.

Her skal det bygges en moderne kontrollstasjon for store kjøretøy til erstatning for stasjonen ved Trollveggenutsikten på Horgheimseidet.

Stasjonen skal bestå av kontor/ekspedisjonsbygg og kontrollhall med grav og vekt. Det vil bli tilrettelagt for bruk av ny teknologi, som opplegg for kjennemerkeskanner, vektfølere i veibanen, to-veis videoovervåkning av vegen før kontrollstasjonen og termisk fotografering av bremser.