Knut Harstad fra Hæhre Entreprenør og Torbjørn Naimak fra Statens vegvesen signerte tunnelkontrakten.
Knut Harstad fra Hæhre Entreprenør og Torbjørn Naimak fra Statens vegvesen signerte tunnelkontrakten.

Hæhre Entreprenør signerte tunnelkontrakt

Hæhre Entreprenør AS starter på rv. 77 Tjernfjelltunnelen i oktober. ToK Joint Venture var lavest på pris, men ble avvist. Sammenslutningens klage på dette ble ikke tatt til følge.

Publisert Sist oppdatert

 - Dette er et prosjekt med mye positiv oppmerksomhet. Dagens vei er en flaskehals som mange gleder seg til å bli kvitt, og vi ønsker dere lykke til med oppdraget, sa regionvegsjef Torbjørn Naimak da han signerte kontrakten for Statens vegvesen tirsdag 20. september.

Fra Hæhre Entreprenør, var det daglig leder Knut Harstad som satte signaturen på papiret. Nå skal partene gjøre de siste forberedelser sammen før det er klart for første tunnelsalve.

- Vi regner med at vi er i gang i neste måned, sier anleggsleder for tunnelen, Reidar Løvhaugen fra Hæhre Entreprenør.

Nest laveste pris

Ti entreprenørselskap deltok i anbudskonkurransen. Etter kontrollregning og gjennomgang av dokumentasjon var det Hæhre som ble tildelt jobben.

ToK Joint Venture, som var lavest på pris, leverte en formell klage på tildelingen. Denne ble behandlet, men ikke tatt til følge.

Prosjektet riksvei 77 Tjernfjelltunnelen omfatter bygging av tunnel inklusive portaler, samt noe veibygging på begge sider.

  • Riksvei 77 er en ca. 34 km lang mellomriksvei som går fra E6 i Saltdal i Nordland i vest til svenskegrensen i øst.
  • Den 4 km lange strekningen forbi Tjernfjellet har sterk stigning og mange svinger, den er smal og har mangelfulle grøfter og rekkverk. Veien går på en smal hylle i fjellet, og det er langt og bratt ned til bunnen av Junkerdalsura.
  • Andelen tunge kjøretøy er 26 %. På vinteren er veien ofte stengt på grunn av vogntog som har kjørt seg fast.
  • Tunnelen blir ca. 3,3 kilometer lang
  • På Junkerdalssiden skal det etableres forskjæring og bygges 480 meter vei som tilknytning til eksisterende rv. 77.
  • På Saltdalssiden får rv. 77 en strekning utenfor tunnelen på 490 meter med krysstilknytning til E6. I tillegg skal E6 bygges om over en 800 meter lang strekning på begge sider av dette krysset. Det skal også lages veitilknytning til gammel rv. 77.
  • Masser legges ut i veifylling og bakkeplanering for framtidig E6. I tillegg skal massene legges i deponi i Junkerdalen og Lønsdal.  
  • Saltdalsfirmaet Kristensen Maskin AS gjorde arbeidene med forskjæring og riggplass for tunnelarbeidene i februar–april 2016.
  • Anleggsarbeidet fortsetter fra høsten 2016, og skal etter planen være fullført høsten 2019.