Tor Oskar Rydheim som er viseadministrerende direktør i Consto Anlegg AS (t.v.) og prosjektleder Jan Helge Egeland fra Statens vegvesen gratulerer hverandre med inngått kontrakt.
Tor Oskar Rydheim som er viseadministrerende direktør i Consto Anlegg AS (t.v.) og prosjektleder Jan Helge Egeland fra Statens vegvesen gratulerer hverandre med inngått kontrakt.

Consto Anlegg med tunnelkontrakt

Statens vegvesen har skrevet kontrakt med Consto Anlegg AS for rehabilitering av riksvei 354 Høgenhei-tunnelen i Bamble i Telemark.

Publisert Sist oppdatert

Kontrakten er på 46,8 millioner kroner og ble underskrevet tirsdag 30. august av viseadminstrerende direktør i Consto Anlegg AS, Tor Oskar Rydheim, og Jan Helge Egeland som er Statens vegvesens prosjektleder for rehabilitering av riksveitunnelene i Region sør.

Arbeidene med Høgenhei-tunnelen starter mot slutten av september, og tunnelen blir stengt i ca. ti uker. Hele byggeperioden for Høgenhei-tunnelen er fram til mars 2017. Fra tunnelen åpner igjen i desember til byggeperioden er ferdig, blir det kvelds- og natt-arbeid.

All teknisk utrustning skal skiftes. Det betyr nytt el-anlegg og flere overvåkningskamera med direkte forbindelse til Vegtrafikksentralen. Alt sikkerhetsutstyret skal også skiftes, noe som gjør tunnelen tryggere å ferdes i.

I tillegg skal kjørebanen senkes noe og alt system for overvann og drenering skal skiftes. Tunnelveggene skal også sikres, og vann- og frost-sikringen skal utbedres. Av den grunn stenges tunnelen i ca. to måneder. Arbeidene vil da pågå store deler av døgnet inne i tunnelen.