Byggeleder Lars Håheim i Statens vegvesen der ny E134 kommer ut av Moanetunnelen i vest og krysser over dagens veg og Kobberbergselva og videre opp Lassedalen.
Byggeleder Lars Håheim i Statens vegvesen der ny E134 kommer ut av Moanetunnelen i vest og krysser over dagens veg og Kobberbergselva og videre opp Lassedalen.

Siste storkontrakt lagt ut

Tilbudsgrunnlaget for den tredje og siste storkontrakten på E134 Damåsen-Saggrenda, strekningen Trollerudmoen-Saggrenda, er nå lagt ut.

Publisert Sist oppdatert

Det er den tredje og siste, store delstrekningen av 13,2 kilometer ny E134 gjennom Øvre Eiker og Kongsberg. Utbyggingen starter ved Damåsen i Øvre Eiker ender vest for Saggrenda i Kongsberg.

Se kunngjøringen av konkurransen på for flere detaljer på Doffin (Database for offentlige innkjøp).

Start i 2015 - åpner høsten 2019

Fra før har Veidekke Entreprenør AS, Tveito Maskin AS og Implenia Norge AS skrevet kontrakter på utbyggingen av ny E134.

Arbeidet med første delstrekning Damåsen-Tislegård ble startet av Veidekke i juni 2015, mens Implenia startet på den andre delstrekningen fra Myntbrua til Trollerudmoen i mai i 2016. Kryssområdet mellom dagens og ny E134 som Tveito Maskin AS har bygd ble åpnet1. juli 2016.

4,7 kilometer ny vei

Delstrekningen Trollerudmoen-Saggrenda omfatter 4,7 kilometer ny tofelts vei med to tunneler på henholdsvis 300 meter (Moanetunnelen) og 450 meter (Vollåstunnelen).

Prosjektet omfatter også fire bruer, der Saggrenda bru over både dagens E134 og Kobberbergselva er den største og lengste.

Avlaster sentrum

I tillegg skal det bygges tre underganger og fem tekniske bygg.

Den nye veien vil gå vest for og helt utenom dagens bebyggelse i Saggrenda og ende på toppen av Vollåsen vel to kilometer vest for eksisterende bebyggelse i Saggrenda sentrum.

Byggestart ved årsskiftet

Målet er oppstart på bygging av denne delstrekningen ved årsskiftet 2016/17.

- Vi er spente på interessen for dette store prosjektet, men vi tror at denne jobben vil tiltrekke seg en stor del av det norske og internasjonale entreprenørmarkedet, sier prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen.

Frist for levering av tilbud er 13. oktober. Tilbudskonferansen er planlagt 21. september på Kongsberg Vandrerhjem.