To litauiske lastebiler med tyske hengere ble stoppet i Akershus i 2015. Det viste seg at vogntogene veide 63,2 og 64,9 tonn henholdsvis. I tillegg var akslene belastet galt. Dermed ble det overlastgebyr ut fra vanlig takst. Det ene kjøretøyet fikk 73.000 kroner i gebyr, mens det andre fikk en smell på 83.000 kroner. Det blir dyrere å gjøre et slikt «stunt» i Norge etter 1. september 2016.
To litauiske lastebiler med tyske hengere ble stoppet i Akershus i 2015. Det viste seg at vogntogene veide 63,2 og 64,9 tonn henholdsvis. I tillegg var akslene belastet galt. Dermed ble det overlastgebyr ut fra vanlig takst. Det ene kjøretøyet fikk 73.000 kroner i gebyr, mens det andre fikk en smell på 83.000 kroner. Det blir dyrere å gjøre et slikt «stunt» i Norge etter 1. september 2016.

Nå blir det mye høyere overlastgebyr

Gebyrsatsene for kjøring med overlast har vært uendret siden 1988. Nå blir satsene indeksregulert, og det kan fort medføre flere tusen kroner ekstra i gebyr.

Publisert Sist oppdatert

Både for å hindre slitasje på veiene og av hensyn til trafikksikkerheten, er det begrensninger for hvor tung last store kjøretøy kan kjøre med. Gebyrene har vært uendret siden 1988, men fra 1. september øker de kraftig da de blir indeksjustert opp til 2014-nivå.

- Det skal lønne seg å følge reglene, og en oppjustering av gebyrene vil føre til at konkurransen blir mer rettferdig for de aktørene som ikke kjører med overlast. Det er også trafikkfarlig å kjøre med større last enn det kjøretøyet er konstruert for, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

Stor økning

I tillegg til å endre selve satsene, blir det innført et grunngebyr på 2000 kroner. Gebyrene for overskridelse av totalvekt for kjøretøy og vogntog gjøres også progressive slik at det blir dyrere å kjøre med mye overlast.

Et vogntog som har 15 tonn total overlast vil i dag få et gebyr på 32.500 kroner. Etter 1. september vil den samme overlasten gi et gebyr på 66.000 kroner.

- Med en såpass stor økning i gebyrene håper vi det virker avskrekkende å gamble med hva kjøretøyene og veiene våre tåler, sier Harsem.

- Framover skal gebyrene indeksreguleres hvert femte år, slik at de hele tiden vil være tilpasset dagens kostnadsnivå.

Slik blir overlastgebyrene

De nye overlastgebyrene:

  • Om du har overlast som medfører overlastgebyr, får du et grunngebyr på 2000 kroner, i tillegg til gebyr for selve overlasten.
  • Gebyrsatsene for overskridelse av totalvekt øker ved 5000 kg for kjøretøy og 10.000 for vogntog. For overskridelse av aksellast inntreffer progresjonen for hver 2000 kg slik som i dag.
  • Frimarginene forblir uendret.
  • Gebyrene vil bli indeksregulert hvert femte år.
  • Oversikt over de nye satsene finner du her.