Skanska skal bygge to parallelle bruer med til sammen seks kjørefelt i Florida for 399 mill. USD.
Skanska skal bygge to parallelle bruer med til sammen seks kjørefelt i Florida for 399 mill. USD.

Skanska bygger Florida-bru verd milliarder

Skanska har signert kontrakt med Florida Department of Transportation på å bygge Pensacola Bay Bridge i Florida, USA.

Publisert Sist oppdatert

Kontrakten har en verdi på 399 mill. USD - tilsvarende godt over 3 milliarder norske kroner etter dagens kurs. Brua skal oppføres av Skanska USA Civil som har bokført ordren for tredje kvartal 2016.

Skanska skal erstatte dagens bru lver Pensacola Bay med to nye trefelts bruer som skal binde sammen Pensacola og Gulf Breeze. Hver av de nye bruene skal ha en lengde på ca. fem kilometer.

Veistrekningen som skal bygges er på ca. seks kilometer, inkludert påkjøringsramper på hver side av bruene.

Byggingen skal etter planen starte tredje kvartal 2016, og prosjektet skal være ferdig i august 2020.

Skanska USA har over 10.000 ansatte som omsatte for et beløp tilsvarende 54,5 milliarder svenske kroner i 2015, opplyses det fra Skanska.

Det amerikanske selskapet har fire forretningsenheter: Skanska USA Building (bygg), Skanska USA Civil (infrastruktur), Skanska Infrastructure Development (utvikler privat-offentlig-samarbeid) og Skanska USA Commercial Development (utvikler private prosjekter).