Disse to containerne sto på bil og henger uten å være sikret med noen av låsene som skal hindre dem i å falle av vogntoget.
Disse to containerne sto på bil og henger uten å være sikret med noen av låsene som skal hindre dem i å falle av vogntoget.

Vogntog med to usikrede containere stoppet

Ingen av twist lock-ene som låser containerne til bil og henger var i bruk på det norske vogntoget.

Publisert Sist oppdatert

Vogntoget fraktet Ringnes-containere fra Cargonet på Alnabruterminalen (Oslo) langs rv. 4 til Ringnes’ produksjonsanlegg på Gjelleråsen rett nord for grensen til Oslo.

Da det ble stoppet i en tungbilkontroll på den korte turen, lørdag 20. august, viste det seg at ingen av låsene var i bruk for å sikre at de tomme containerne ikke falt av bil og henger under transport.

Den norske sjåføren opplyste til Statens vegvesens inspektører at det ikke var lov å bevege seg ut av førerhuset for å låse på lasteplassen på Alnabru, på grunn av kranene som var i drift over bilene. Da han kom til området der det er sikkert å låse, glemte han å låse.

- Sjåføren fikk kjøre videre fra kontrollen etter å ha låst fast containerne. Han blir anmeldt for hendelsen, sier kontrolleder Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen til AT.no.

- Det er skummelt å kjøre med usikrede containere. Ingen ønsker at slike skal falle over personbiler eller gående/syklende.

Ringnes benytter Bring

Det er ikke Ringnes’ egne lastebiler som frakter containere mellom produksjonsanlegget og jernbaneterminalen på Alnabru.

- Vi benytter oss av Bring til denne transporten, sier kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i bryggeriselskapet Ringnes AS.

- På generelt grunnlag mener vi det er positivt at Statens vegvesen hjelper til med å gjøre det sikkert å ferdes på norske veier.

Bring kaller inn sjåføren

AT.no kontaktet Posten Norge AS for å få kommentarer til hendelsen og hvordan sikkerhetsrutiner følges opp i Bring-systemet:

- Dette er et brudd på våre rutiner, og vi kaller inn sjåføren til en sikkerhetssamtale for å avklare hva som har skjedd. Vi har et sterkt fokus på sikkerhet, og forglemmelser som dette skal selvsagt ikke forekomme. Rutinen er at sjåføren kan kjøre frem ti-femten meter for å slippe til neste bil under krana dersom det er kø. Lasten må selvsagt sikres snarest etter dette, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.