«Dynamitthunder» og fjernstyrt gravemaskin på leting og fjerning av eksplosiver, her fra søket etter sprengstoff fra krigen i forbindelse med kraftutbyggingen i Skjerkevatn i Åseral.
«Dynamitthunder» og fjernstyrt gravemaskin på leting og fjerning av eksplosiver, her fra søket etter sprengstoff fra krigen i forbindelse med kraftutbyggingen i Skjerkevatn i Åseral.

Fra arkivet: Anleggsbransjens hundepatrulje

Les om hundene som finner «anleggsdynamitt». Artikkelen sto på trykk i Anlegg&Transport nr. 11, 2014. Journalist er Hans Fossum.

Publisert Sist oppdatert

Møt anleggsbransjens nye spesialister, hundene Jeep, Volvat og Xena. De tre belgiske fårehundene (Malinois) er verdens første hunder som er spesialtrent for å lokalisere «anleggsdynamitt» (sivile eksplosiver) i bakken. Trioen har allerede vært på anleggsoppdrag og snust seg frem til gjenglemt dynamitt.

Hundene tilhører Forsvarets Hundeskole i Hauerseter Leir, Ullensaker (Akershus). Her utdannes forsvarets hunder til flere typer oppdrag, blant annet søk etter forskjellige eksplosiver, militære og sivile. Av de 11 hundene i «eksplosiv-avdelingen» er nå tre av dem spesialtrent for bakkesøk etter anleggsdynamitt.

AF Decom i spissen

Jeep, Volvat og Xenas (alle tre år) inntreden i anleggsbransjen, er etter idé fra prosjektleder Jarle Bøckman i AF Decom Spesialoppdrag. Avdelingen arbeider primært med konstruksjonssprengning i stål og betong, men har også lang erfaring fra sanering og destruksjon av eksplosiver.

- Samfunnet gjenbruker stadig mer arealer, og ved nybygging må man rive det som står der, sprenge bort fjell eller forsterke grunnen. I skjæringspunktene mellom nytt og gammelt er det ofte utført sprengninger tidligere. Vi opplever at det i dette skjæringspunktet kan ligge igjen forsagere fra tidligere sprengningsarbeider. Disse forsagerne er en risiko når nye arbeider skal utføres. Med nåværende intensivering og utbyggingshastighet av jernbane og vei, store rehabiliteringsprosjekter i tunneler, og generelt all fjelldrift vi har i Norge, er sannsynligheten for skade som følge av forsagere i grunnen betydelig, sier prosjektleder Bøckman som har bakgrunn som fagoffiser i sprengning fra ingeniørvåpenet.

Statnett

«Hundeprosjektet» startet i 2012 på Statnetts store transformatorstasjon på Støleheia utenfor Kristiansand.

Fra søket på Statnetts store transformatorstasjon i Støleheia, fra venstre kaptein Vegar Falsten med Jeep og grenader Ane Lillebuen med Volvat. Fotos: Forsvarets Hundeskole. 
Fra søket på Statnetts store transformatorstasjon i Støleheia, fra venstre kaptein Vegar Falsten med Jeep og grenader Ane Lillebuen med Volvat. Fotos: Forsvarets Hundeskole. 

- Anlegget er under ombygging, og det ble iverksatt graving for etablering av fundamenter på fjell. Det ble tidlig oppdaget forsagere i fjell under eksisterende anlegg, og vi ble engasjert for å lokalisere og fjerne eksplosivene i områdene det skulle utføres arbeider i. Arbeidene ble utført med en fjernstyrt Volvo EC140 beltegraver, operert fra et fragmenteringssikkert «shelter» for å oppfylle sikkerhetskrav for personell og anlegg, forteller Bøckman.

 

Stort søkeområde

- Anlegget på Støleheia er stort, og det ville ha vært uforholdsmessig dyrt å sanere hele arealet. Det ble derfor tidlig arbeidet med å finne en annen måte å lokalisere forsagerne i grunnen på. Løsningen ble hunder fra Forsvarets Hundeskole. Disse har samme basistrening og søksmetodikk som minehunder. Hundeprosjektet ble iverksatt i november 2012, og to hunder ble sertifisert for søk sommeren 2013. Totalt er 45.000 m blitt gjennomsøkt to ganger, og hundene har markert fem funnpunkter (hvert på ca. 25 m) hvor det ligger eksplosiver, sier Bøckman.

Flere oppdrag

- Vi har også vært engasjert av Statnett til gjennomsøk på anleggsområdet i Åfjord (S-Trøndelag) der selskapet skal bygge en vindpark. I området ligger det et gammelt pukkverk hvor «anleggshundene» lokaliserte tre plasser med eksplosiver i grunnen. På et oppdrag på Skjerkevatn i Åseral der Agder Energi skal bygge en ny, stor fyllingsdam, benyttet vi to av hundeskolens firbente for «militært sprengstoff» fordi det var granater og annet sprengstoff fra krigens dager i grunnen. Også et av våre selskap i AF Gruppen, AF Bygg, har benyttet «anleggshundene» til gjennomsøk av Haslevangen i Oslo, der gammel bygningsmasse skal vike plassen for et nytt boligkompleks, sier Jarle Bøckman.

Iløpet av november skal de tre «anleggshundene» i aksjon i Brattlitunnelen i Kjøpsvik (Norland). Tunnelen som brant for ca. 5 år siden, skal rehabiliteres.

Permanent ressurs

Målsettingen til Jarle Bøckman, initiativtakeren til anleggsbransjens «hundepatrulje», er å utvikle et konsept og etablere en ressurs for søk etter forsagere i grunn etter konvensjonell sprengning, og at denne permanente ressursen skal gjøres tilgjengelig for anleggsbransjen. På den måten skal man kunne redusere risiko i utbyggingsområder som inneholder forsagere.