Vegmerking på rv 658 på Vigra i Møre og Romsdal, Sunnmøre.
Vegmerking på rv 658 på Vigra i Møre og Romsdal, Sunnmøre.

Fikk nesten trailer i fanget

Oppbremsinga var så kraftig at hengeren på bilen vred seg 90 grader og kom over i motsatt kjørefelt. – Det var en stygg episode, sier Per Magne Larsen som jobber med veimerking i Sør-Trøndelag.

Publisert Sist oppdatert

Per Magne Larsen som jobber med vegmerking i Sør-Trøndelag. Fra påske og utover registrerer han alle fylkesveger og riksveger i Sør-Trøndelag som har midtlinje, skriver vegnett.no. Sjekker hvor vegmerkinga er fin og hvor det er slitasje etter vinteren og brøytebilene. Deretter venter jobben med å merke vegene på nytt der det trengs. Et viktig trafikksikkerhetstiltak.

– Jeg kjører formerking. Det vil si de hvite små strekene du kan se på nylagt asfalt. Jeg merker opp midtlinjen og kantlinjen på vegen, slik at entreprenøren vet hvor de skal male på linjene, sier Larsen.

Når Larsen har gjort jobben sin, har entreprenøren en viss tidsfrist på seg til å fullføre vegmerkinga. Jo flere biler som kjører langs strekningen som er formerket (høy ÅDT), dess kortere frist har entreprenøren på seg til å få jobben gjort.

Hjertet i halsen

For å få merket midt- og kantlinjene, så må vegmerkingsbilen kjøre midt på vegen. Foran merkebilen kjører en varslingsbil. Lysene blinker på taket på begge bilene, de er godt merket og varslingsbilen kjører også langs midtlinjen.

De fleste bilene tar hensyn til arbeidet som foregår, og at vegmerkingsbilen kjører i 20-25 km/t. Men unntakene fins. Og de setter seg i kroppen. Nylig opplevde Larsen at en trailer ikke tok hensyn til følgebilen foran, dundret forbi og måtte bråbremse da han så Larsen som kom kjørende. Oppbremsinga var så kraftig at hengeren på bilen vred seg 90 grader og kom over i motsatt kjørefelt. Den stoppet rett foran snuten på Larsens bil.

– Det var en stygg episode. En kan jo bli skremt noen ganger, sier Larsen.

Han setter pris på alle trafikantene som tar hensyn. Men hver dag er det noen hissige bilister som skal spare inn sekunder, og som setter andres liv i fare. Det er ingen god følelse å sitte i en liten vegmerkingsbil når biler kommer dundrende forbi i høy fart i motsatt kjørefelt og sneier bilen du sitter i.

Flere overser varslingen

Trafikkvakt for Finns trafikkhjelp, Eivind Midtflå, kjører varslingsbilen som forteller motgående trafikk at det foregår vegarbeid. Han må være mer og mer aktiv for å få folk til å ta hensyn og senke farten.

– Jobben min er å varsle trafikanter om at det foregår vegarbeid, og sørge for at motgående trafikk kjører til siden, kjører sakte eller stopper. Det virker som at flere overser varslingen. Jeg må nærmest være hyperaktiv for å få folk til å senke farten, sier Midtflå.

Tiden da folk senket farten i det de så blinkende lys på taket, og skilt som varsler vegarbeid, er over. Midtflå må bruke mye av vegbanen, og gjerne kjøre litt ut i motsatt kjørefelt for å få folk til å roe ned.

– I ett tilfelle viste en sjåfør meg både knyttneven og fingeren fordi han måtte senke farten, sier Midtflå.

Kontakter firmaene

Hvis sjåfører i tungbiler ikke viser respekt, så hender det seg at firmaene blir kontaktet og varslet. Ifølge Per Magne Larsen setter firmaene stor pris på det. Ingen ønsker å ha trafikkfarlige sjåfører med dårlige holdninger langs vegene. Heldigvis er de fleste profesjonelle. Larsen presiserer at det ikke er noen forskjell på utenlandske og norske sjåfører.

– Vi ser også at det er mange sjåfører i personbiler som sitter og snakker i telefonen, sier Larsen.

Kjører forbi på innsiden

Denne dagen er det vegmerking på E6 i Soknedal. Undertegnede er med Larsen i vegmerkingsbilen for å filme. Larsen er konsentrert om å merke vegen etter siktepunktet. Han ligger midt i vegbanen og litt lenger frem kommer en møtende bil. Bak vegmerkingsbilen ligger ti biler i kø. Plutselig trenger en hvit bil seg frem på høyre side av vegmerkingsbilen. Den er nesten ut i grøften, og stryker tett inntil bilen vi sitter i.

– Men herregud, hva er det de holder på med, sier jeg.

– Det der er helt vanlig. Jeg reagerer nesten ikke lenger. Hvis jeg hadde måtte svinge litt til høyre på grunn av motgående trafikk, så hadde jeg kjørt på den bilen. Det tenker de ikke på, sier Larsen, litt oppgitt.

Denne artikkelen er hentet fra vegnett.no.