Tine og Scania tester hybrid-lastebil

Tine SA har inngått avtale med Scania om et felles pilot-prosjekt der Tine skal prøve hybrid-lastebil fra senhøsten av.

Publisert Sist oppdatert

Drevet elektrisk- eller med en HVO-motor (biodiesel) på 320 HK, er målet å finne de positive effektene man kan få ved å ta i bruk denne typen teknologi. Dette er en bil som er spesielt godt egnet i de indre bymiljø, både fordi den går helt stille og har enda lavere utslipp, skriver Tine i en pressemelding.

Tine distribuerer meieriprodukter til 25.000 butikker, skoler og barnehager og er kjører derfor mye i områder hvor folk bor. Denne bilen drives av den elektriske motoren inn mot de enkelte leveringsstedene og lader batteriene på nytt mellom leveringsstedene ved å bruke HVO-motoren.

På vei mot fossilfri transport

Meierigiganten opplyser at samvirket allerede har oppnådd betydelig reduksjon i utslipp av karbonoksider, nitrogenoksider og partikler gjennom overgang til lastebiler med Euro 6-motor og bruk av andre generasjon biodiesel (HVO).

- Vi skal ligge langt fremme når ny og miljøvennlig teknologi skal prøves ut. Ny teknologi vil være viktig for å redusere utslippene enda mer og dette er bakgrunnen for at vi nå har inngått denne samarbeidsavtalen med Scania, sier kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i Tine.

Erling Sæther, direktør for næringspolitikk i NHO Logistikk og Transport, mener samvirket setter et godt eksempel:

- Tine er blant de fremste i klassen for et grønt skifte i transportvirksomheten. Jeg har hatt gleden av å følge dem gjennom lengre tid. Det som preger dem er gjennomføringskraften. I 2020 vil de ha en fossilfri transport. Samtidig engasjerer de seg slik at den øvrige transportbransjen kan være med.

Det grønne skiftet

Tine ønsker å bidra til en overgang til «det grønne skiftet» i norsk transportvirksomhet.

- Vi er i full gang med å bytte ut hele bilparken vår til Euro 6-standard og ta i bruk fornybar biodiesel. En tredjedel av våre biler kjører nå på fornybar biodiesel, noe som på årsbasis bidrar til en reduksjon av CO, NO og partikler med 25 prosent. Vi har tatt i bruk egne fyllestasjoner for HVO i Oslo, Bergen, Trondheim og på Sola og holder på å bygge stasjoner flere nye steder, sier Galtung.

Tine opplyser i meldingen at samvirket bruker over 500 millioner kroner på utskifting av biler til Euro 6-motor.

- Vi er i full gang med å bytte ut bilparken. Innen utgangen av 2017 vil vi kun ha biler med Euro 5 og Euro 6 og innen utgangen av 2020 kun Euro 6, sier Galtung.