Maria Kaurin undersøker havbunnen for miljøgifter (rester etter toalettbesøkene fra 2000 personer som bor i Longyearbyen samt besøkende).
Maria Kaurin undersøker havbunnen for miljøgifter (rester etter toalettbesøkene fra 2000 personer som bor i Longyearbyen samt besøkende).

Rambøll med «drittjobb» på Svalbard

Svalbard er et av verdens største områder med uberørt natur, samtidig går kloakken fra de vel 2000 innbyggerne i Longyearbyen urenset rett ut i vannet.

Publisert Sist oppdatert

Det blir tatt prøver av sjøbunnen hvert fjerde år for å overvåke situasjonen, men disse prøvene har vært ujevne i kvalitet. Nå har Rambøll Miljø og Helse fått i oppdrag å dokumentere effekten av utslippene, mens Rambøll Water skal se på mulige løsninger for å utbedre sitasjonen.

For eksempel skal man se på hvordan avfall fra et eventuelt renseanlegg kan håndteres.

- Vi skal måle miljøgifter på havbunnen og ha befaring i strandsonen. Vi skal også se på dyrelivet på bunnen. Organisk stoff (kloakk) inneholder mye næringsstoffer. Nedbrytingen av organisk materiale er oksygenkrevende. Dermed blir det lite oksygen til andre organismer. Dermed ser man typisk en endring av artssammensetningen i områder med økt organisk belastning. Vi får færre arter, men mange av de samme. Børstemark og muslinger er typiske organismer man finner mange av i slike farvann. Mens pigghuder og krepsdyr ser man ofte mindre av, forteller Maria Kaurin, oppdragsleder fra Rambøll Miljø og Helse.