Gudbrandsdalsvegen 1073 - Tømmerbygning med påbygg.
Gudbrandsdalsvegen 1073 - Tømmerbygning med påbygg.

Vegvesenet selger fem bygninger uten tomt

Lørdag 2. juli auksjonerer Statens vegvesen ved E6-prosjektet Biri-Otta bort bygninger som ligger i veilinja for fremtidige utbyggingsetappe 2 sør for Otta.

Publisert Sist oppdatert

- I stedet for å rive husene, ønsker vi å selge dem, sier byggeleder Rune Smidesang i Statens vegvesen.

Selv om det er uavklart når bygginga av E6-etappe 2 mellom Ringebu og Otta skal skje, har Vegvesenet allerede kjøpt opp noen eiendommer som ligger i vegen for den planlagte traseen.

Det koster en del å rive gamle hus. Det må prosjekteres, planlegges og administreres gjennom en fremtidig byggekontrakt. Byggematerialene som rives, skal kildesorteres og leveres på godkjent deponi. 

- Vi har fått  signaler om at det kan være interessenter som ønsker å erverve husene til boligformål. Da mener vi det er god samfunnsøkonomi å selge dem på denne måten, sier Rune Smidesang.

Besiktigelse og auksjon holdes 2. juli. De til sammen fem bygningene, som ligger på to forskjellige eiendommer, auksjoneres bort enkeltvis med innbo og løsøre inkludert:

Gudbrandsdalsveien 1073, Otta (gnr 226/40)

To bygninger selges separat:
1) Tømmerbygning med påbygg
2) Lite uthus oppført i bordkledd bindingsverk

Besiktigelse fra kl. 1000. Auksjon kl. 1200

Gudbrandsdalsvegen 631, Otta (gnr 313/9)

Tre bygninger selges separat:
1) Tømmerbygning med noe stående bordkledning
2) Uthus oppført i bordkledd bindingsverk
3) Garasje oppført i bordkledd bindingsverk

Besiktigelse fra kl. 1000. Auksjon kl. 1400

Kjøperne må for egen regning demontere og fjerne bygningene innen 1. september 2016. Salgsbeløpet må være betalt innen 20. juli 2016.

Se fullstendig utlysning på norsk.lysingsblad.no