Arkivbilde av ny John Galten-høvel tatt i 2009.
Arkivbilde av ny John Galten-høvel tatt i 2009.

John Galten med ny kontrakt

Statens vegvesen har inngått kontrakt med John Galten AS.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen undertegnet onsdag 15. juni en kontrakt med John Galten AS om å gjøre diverse tiltak i veinettet rundt det nye LHL-sykehuset på Jessheim nord, Akershus. De forberedende arbeidene starter før sommerferien.

På oppdrag for Statens vegvesen skal John Galten AS gjøre følgende arbeider:

  • Bygge ny rundkjøring med fire armer. To av armene skal tilhøre fylkesvei 174 og en arm fylkesvei 454. Den siste armen skal være adkomst til LHL-sykehuset som er under bygging. Denne rundkjøringen vil erstatte eksisterende t-kryss mellom fylkesvei 174 og fylkesvei 454.
  • Bygge om vegarmer inn mot rundkjøringen. Dette er nødvendig fordi rundkjøringen får en annen plassering enn dagens t-kryss.
  • Ombygging av fylkesvei 174 på den 600 meter lange strekningen mellom den nye rundkjøringen og eksisterende rundkjøring i Grønvollkrysset.
  • Bygging av to bussholdeplasser. Det skal også bygges adkomst mellom bussholdeplassene og eksisterende gang- og sykkelvei.
  • Avskoging, tilsåing og beplanting.

John Galten AS skal gjennomføre forberdende arbeider slik som rigging og forberedelser til trafikkomlegging før sommerferien. Trafikken skal ta i bruk ny rundkjøring og ny fylkesvei innen 1. oktober 2016.

Totalt ni entreprenører leverte tilbud i konkurransen om  å gjennomføre dette oppdraget på Jessheim nord.

John Galtens tilbud var på 25.867.251 kroner.