Regionveisjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen og adm. direktør Lars Reitan i Svevia Norge signerte mandag 30. mai kontrakten om drift- og vedlikehold av fylkesveiene i kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal i Nordland.
Regionveisjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen og adm. direktør Lars Reitan i Svevia Norge signerte mandag 30. mai kontrakten om drift- og vedlikehold av fylkesveiene i kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal i Nordland.

Svevia lavest på driftskontrakt

Svevia hadde god kamp på pris av Mesta. Se hvilke fire som kom med tilbud.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen har signert ny kontrakt med Svevia Norge om drift og vedlikehold av fylkesveiene i kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal i Nordland.

I tillegg til fylkesveinettet skal entreprenøren drifte og vedlikeholde riksvei 73 mot Sverige, ca. fem kilometer gang- og sykkelvei og tunnelene Toventunnelen og Tosentunnelen.

Kontraktsperioden strekker seg fra 1. september 2016 til 31. august 2021.

Fire aktører leverte tilbud på oppdraget:

 

Tilbyder

Tilbudssum (eks. mva.)

1

Svevia Norge AS

214.857.350,00

2

Kolbjørn Nilsskog AS

343.838.370,00

3

NCC Roads AS

251.456.424,60

4

Mesta AS

219.135.795,00

Svevia har hatt denne kontrakten i fem år, men i den nye perioden er E6 tatt ut. Drift og vedlikehold av europaveien blir nemlig en del av kontrakten for vegutviklingsprosjektet E6 Helgeland sør.

469 km «halkbekämpning»

- Vi er kjempeglade for at vi klarte å fornye kontrakten i Mosjøen. Vi har levert kvalitet og gjort en god jobb, og dette viser at vi er en pålitelig og en langsiktig tenkende aktør i det norske veivedlikeholdsmarkedet, sier Lars Reitan som er daglig leder for Svevia Norge AS.

Driftsområdet omfatter totalt 469 kilometer vei som vintertid skal brøytes og strøes, eller «halkbekämpas» som det heter på svensk. Sommerstid består oppdraget av drift og vedlikehold av blant annet skilt, rekkverk, stikkrenner, grøfter, kantklipp og betydelig skoging langs veiene. Kontraktsverdien er på cirka 43 mill. kroner per år.

Nærhet til 15-årskontrakten

– Markedet innenfor anlegg, drift og vedlikehold på Helgeland er svært interessant. Veiene er utfordrende å drifte og det er et stort vedlikeholdsetterslep både på fylkesveier og riksveier. Vi ser også fordeler med nærheten til vårt femten år lange oppdrag for Hæhre Entreprenør på E6 og E12 i området Mo i Rana. Mosjøen betyr også ekstra mye for Svevia Norge AS, ettersom det var det første oppdraget og starten for selskapet i Norge.