Standard for fornybar diesel

Den europeiske standardiserings-komitéen CEN (European Committee for Standardization) har vedtatt EN 15940 standarden for dieseldrivstoff.

Publisert Sist oppdatert

Standarden spesifiserer sammensetning og kvalitet for syntetisk diesel og HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), også kalt fornybar diesel.

Den nye standarden er etablert som en konsekvens av en økende etterspørsel etter alternativer til konvensjonell fossil diesel, som syntetisk diesel og fornybar diesel produsert etter HVO-metoden. Ifølge det finske oljeselskapet Neste som er en av de største produsenter av fornybar diesel i Europa, vil den nye standarden gjøre det mulig for kjøretøyprodusentene å tillate 100% bruk av slike drivstoffer i sine dieselmotorer.

Frem til nå har de forskjellige motorprodusentene hatt svært varierende praktisk når det gjelder å godkjenne bruk av 100% syntetisk diesel og HVO. Slike drivstoffer har derfor hatt størst anvendelse som innblanding i fossil diesel.

Reduserer utslipp

Neste sier i en pressemelding av den nye EN 15940 standarden vil endre på dette. Syntetisk diesel/fornybar diesel i ren form kan innebære en reduksjon i utslipp av drivhusgasser fra dieselmotorer med inntil 90% sammenlignet med fossil diesel, avhengig av hva som er råstoffet for drivstoffet. Syntetisk diesel/fornybar diesel skal dessuten kunne blandes med fossil diesel i ethvert forhold uten å skape problemer.