Volvo FMX 540 utstyrt for helautomatisk kjøring i en gruve.
Volvo FMX 540 utstyrt for helautomatisk kjøring i en gruve.

Gruvebilen kjører selv

Høydepunktet på et presseseminar hos Volvo nylig var demonstrasjon av den autonome gruvelastebilen. Hele kjøresyklusen foregikk uten inngrep fra sjåføren.

Publisert Sist oppdatert

Det har vært mye fokus rundt selvkjørende biler i det siste. Dette har gjerne vært knyttet opp mot kjøring på motorvei. Det finnes imidlertid andre områder hvor selvkjørende biler, også uten en sjåfør i førerhuset, kan komme til anvendelse. Typiske eksempler er områder som er sperret for allmennheten, som gruver og havneområder. Volvo mener at selvkjørende biler kan komme raskere i bruk slike steder hvor man ikke er avhengig av en formell veitrafikklovgivning som må endres og vedtas av politikere, ikke bare på nasjonalt plan, men også internasjonalt.

100% selvkjørende

Under demonstrasjonen fikk vi anledning til å være bisitter i den spesialutstyrte gruvelastebilen, en Volvo FMX 540. En sjåfør fra Volvo var også med, men bare som en ekstra sikkerhet. Hender og føtter var godt unna ratt og pedaler. Volvo poengterer da også at det gjenstår et betydelig utviklingsarbeid før man er så sikker på det autonome systemet at man kan slippe i vei en bil helt uten sjåfør.

En av seks radarsensorer på venstre hjørne foran. I fremtidige produksjonsmodeller vil slikt utstyr være integrert i kjøretøyet på en mer elegant måte.
En av seks radarsensorer på venstre hjørne foran. I fremtidige produksjonsmodeller vil slikt utstyr være integrert i kjøretøyet på en mer elegant måte.

Kjøringen foregikk i en militær fjellhall som for anledningen tjente som en simulert gruve. Etter å ha startet det autonome systemet rygget bilen inn til lasteområdet, kjørte den definerte ruten frem til tippstedet, tippet lasten (simulert) og returnerte til utgangspunktet. Alt fullstendig på egenhånd.

Det eneste synlige utstyret på bilen var seks utvendige sensorer, samt diverse tilkoblinger og kontrollskjermer innvendig. I en fremtidig produksjonsmodell vil dette sikkert kunne gjøres på en måte slik at det knapt synes.

Ruten må kjøres opp manuelt første gang. Da registrerer det autonome systemet alt av bevegelser. Men når dette er gjort, kan alle aktuelle data enkelt fjernoverføres til andre biler som er utstyrt for autonom kjøring.

Hvorfor uten sjåfør?

Det er flere årsaker til at sjåføren ikke skal være med i bilen. En er sikkerhet. Arbeidet inne i en gruve er risikofylt, og med færre mennesker involvert, økes sikkerheten. En annen årsak er effektivisering. En autonom lastebil trenger ikke ta hensyn til folks lovpålagte arbeidstid. Flere biler i en gruve eller på et havneområde kan dessuten «snakke sammen» slik at de ikke kommer i veien for hverandre og unngår venting på lasting og lossing. En tredje årsak er av miljømessig årsak. En autonom lastebil kan programmeres til å kjøre mer drivstofføkonomisk enn det en manuelt kjørende sjåfør kan klare.

Du leser mer om dette temaet i juni-utgaven av Anlegg&Transport.